Monika Haukanõmm

Uudistes

16.06.2017
Siin pole üldse küsimustki: Eestil on vaja rohkem naisi riigi juhtimisse ja poliitikasse, tasakaalukamaid ja õiglasemaid otsuseid. Ent triibulised nimekirjad selle saavutamisele kaasa ei aita. Näiteks Vabaerakond ei teinud riigikogu valimistel triibulist nimistut, üldnimekiri pandi paika...
15.06.2017
Võrumaa Teataja küsib miks on laste tööle asumisel rohkem keelamist kui lubamist. Mis töid tegite oma lapsepõlves? Vastab Monika Haukanõmm: Me ei tohi kasvatada oma lapsi vati see nende eest iga sammu ette ära astudes. Oma taskuraha teenimine on samal ajal ka ettevõtlus- ja majandusõpe, tahame, et...
13.06.2017
Vabaerakonna saadik Monika Haukanõmm ütles täna Riigikogus sots Marianne Mikko algatatud sooliselt triibuliste valimisnimekirjade eelnõu arutelul, et keegi ei tohi takistada naistel poliitikas osalemist ja seda tuleb soodustada, kuid see nõuab hoiakute muutmist, mitte riikliku andministratiivsunni...
06.06.2017
Vabaerakonna saadiku ja sotsiaalkomisjoni aseesimehe Monika Haukanõmme sõnul on Tööinspektsiooni otsus keelata ajalehtedel pakkuda lastele traditsiooniks kujunenud ajalehe müümise tööd suvel jäik ja bürokraatlik ning annab noortele signaali, et abitus ja suvine jõudeolek on justkui parem ja riigi...
01.06.2017
Võrumaa Teataja küsis Kagu-Eestiga seotud Riigikogu liikmetelt: millised on Eestis sellised töökohad või ametid, kust saab töö ajal lahkuda, ilma et töötasu kannataks ja vallandamise hirmu ka pole? Küsimuse ajendaa Riigikogus 18. mai ööistungil toimunu, kui Reformierakonna fraktsioon lahkus...
17.05.2017
Vabaerakondlasest riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimehe Monika Haukanõmme sõnul on kohe riigikogus esimesele lugemisele jõudev magustatud jookide maks keerukas ja silmakirjalik rahakogumise viis, mida oleks otstarbekam asendada mõõduka ja lihtsa suhkrumaksuga. Haukanõmm tõi välja, et jookide...
16.05.2017
Vabaerakond tervitab Helir-Valdor Seedri otsust valimisliitude kasuks, kuid sellele võiks järgneda toetus kohaliku elu vabastamisele erakonnapoliitika-sõltuvusest, ütles Vabaerakonna saadik Riigikogus Monika Haukanõmm. IRL-i uue esimehe Helir-Valdor Seedri otsusel kandideerida kohalikus...
13.05.2017
Vabaerakonna Riigikogu fraktsiooni liikme Monika Haukanõmme sõnul ei ole Eesti veel inimese eripära arvestav väikeriik, sest puuetega inimeste jaoks oluline ligipääsetavuse direktiiv ootab alles valitsuse otsuse taga. "Selleks et Eestist saaks kaasav ja iga inimese eripära arvestav edukas väikeriik...
11.05.2017
"Vabaerakond on kaks korda esitanud Riigikogu menetlusse eelnõu taastamaks äriühingute juhatuse liikmetele õigus saada töötuskindlustushüvitist, kuid edutult. Nüüd oleme tänase Riigikohtu otsuse üle väga rõõmsad, sest saime kinnituse, et ajasime õiget asja," ütles Vabaerakonna saadik Riigikogus...
18.04.2017
Monika Haukanõmm andis täna sotsiaalkaitseministrile üle arupärimise, sest viimastel nädalatel on ilmsiks tulnud hulk probleeme sotsiaalkaitse valdkonnas: erihoolekande rahastamine, sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus, töövõime hindamine, puude raskusastme hindamine, abivahendite korraldust, aga ka...
18.04.2017
Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva (IRL) tunnistas eile Eesti Päevalehele, et ei pea sotsiaalkindlustuse kriisi eest vastutavaks ennast ega ministeeriumi, vaid sotsiaalkindlustusametist lahkunud ametnikke. Vabaerakondlane Monika Haukanõmm ei saa aga aru, kuidas minister vastutust ei jaga. "Loen tänast...
04.04.2017
Vabaerakonna saadikud pärivad sotsiaalkaitseministrilt aru SKAIS 2 hilinemise ja vana SKAISi täiendamise maksumuse kohta ning kas ministeeriumil on varuplaan, kui uus pensionite ja toetuste täpseks ja õigeaegseks väljamaksmiseks vajaliku infosüsteemi loomine ebaõnnestub? Senine SKAIS, mis pidi töö...
30.03.2017
Vabaerakond on oma programmi uuendamisel võtnud eesmärgiks Eesti ühiskonna põhiküsimuste ümbersõnastamise ja 21. sajandi kiirele arengule omaste lahenduste pakkumise. „Eesti ühiskonna põhikonflikt on seotud Eesti omapära ja väliste mõjutuste ning kinnise ja kaasava valitsemise omavahelise...
23.03.2017
Vabaerakond nõuab tervise- ja tööminister Ossinovskilt Haigekassalt võltsarvetega raha väljapetmise skeemi kohta selgitusi ja vastutuse võtmist. Vabaerakondlasest Riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimehe Monika Haukanõmme sõnul peab minister Ossinovski tõsiselt kaaluma enda sobivust Haigekassa...
07.03.2017
Andres Herkel andis üle Vabaerakonna saadikute arupärimise riigihalduseministrile haldusreformi kohta Viljandimaal, kus lisaks Viljandi linnale ja Viljandi vallale on edaspidi Mulgi vald ja Põhja-Sakala vald. Uute omavalitsuste moodustamise ja neile nime andmise puhul on jäetud arvestamata...
21.02.2017
Riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesinaine Monika Haukanõmm esitas täna Vabaerakonna fraktsiooni nimel arupärimise sotsiaalkaitseministrile, milles kritiseeritakse eraalgatuste diskrimineerimist erihoolekande arengurahade jagamisel ning teenuste kättesaadavuse näitajatega manipuleerimist. „Eestis on...
19.02.2017
Vabaerakonna saadikud on esitanud peaministrile arupärimisi haldusreformiga seotud totruste kohta ja esmaspäeval on peaminister vastamas Vastseliina ja Järvamaa näidete kohta, samuti kunagise Võnnu kihelkonna piires tekkiva valla nimesegaduse kohta. Vabaerakonna saadikud on esitanud rea arupärimisi...
16.02.2017
Vabaerakonna aseesimees Monika Haukanõmme sõnul on EMOR-i uuringu tulemused, mis näitavad Vabaerakonna tõusu 2 protsendipunkti võrra, erakonna jaoks head. „Saime küll tagasihoidlikku, samas ikkagi positiivset tagasisidet meie tegevusele – peame oluliseks toetada üle Eesti kohalikke kogukondi,...
08.02.2017
Vabaerakonna saadik Monika Haukanõmm näeb täna esimesele lugemisele jõudvas Ossnovski tubaka-eelnõus primitiivset usku karistuste ja piirangute kõikvõimsusesse, mis ei ole vabas ühiskonnas adekvaatne riigivalitsemise viis. „Ossinovski keelutuhin kustutab järjekindlalt sotsiaaldemokraatliku erakonna...
07.02.2017
Vabaerakonna saadikud Andres Herkel, Monika Haukanõmm, Külliki Kübarsepp, Ain Lutsepp, Krista Aru, Artur Talvik ja Jüri Adams esitasid ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministrile arupärimise Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kohta. Arupärijate meelest on sihtasutus ellu kutsutud väga hea eesmärgi -...