Pildi autor: Kaja Vajak
Seotud inimene: 

Andres Herkel: Soovitan haldusreformis rohkem „Aru pähe!“ erandeid

16/06/2017Andres Herkeli blogi

Esmaspäeval viitas peaminister Ratas Vabaerakonna arupärimisele vastates umbes nii, et Alutaguse, Kanepi ja Häädemeeste-Tahkuranna võiksid olla need kohad, kus valitsus lõpuks meie seisukohtadele sarnase otsuse teeb.

Esitasime poole aasta jooksul haldusreformi teemadel 7 arupärimist peaministrile, 7 nüüd juba lahkunud minister Korbile ja ühe õiguskantslerile. Tänane valitsuse otsus näitab, et midagi on sellest tööst kasu olnud. Oleme püüdnud kogu aeg selgeks teha, et 5000 elaniku kriteerium ei tohi olla hõreasustusega piirkondades ainus tõde. Kui Kanepi-Kõlleste-Valgjärve (4962 elanikku), Häädemeeste-Tahkuranna (4982), Saarde-Surju (4873) ja Antsla-Urvaste (4649) erandi saavad, siis on see hea. Samuti on hea, et Alutaguse valda ei veeta Soome laheni.

Samas on raske mõista erandit Loksale (2738 elanikku). Ainus loogiline seletus on Keskerakonna erakondlik huvi Värner Lootsmanni võimukants puutumata jätta. Kindlasti paneb Loksa erand mitmed muud omavalitsused nõutult küsima, miks siis neile erandit ei tehtud ning välistatud pole kohtuasjad.

Üsna õnnetud lood on minu meelest Lihula lahutamine Läänemaa küljest, kunagise uhke Vastseliina kihelkonna laiali jagamine, Koeru ja Rakke omaalgatusliku liitumisinitsiatiivi eri suundadesse laiali vedamine. Ka Vara valla Tartu poolne osa ei vaja sundliitmist Kallaste ja Peipsiäärega.

Õhku jäetud küsimuste puhul soovitan valitsusel veel erandeid teha. Näiteks Luunja (4202 elanikku)! On toimetulek ja selge kogukonna tahe vald säilitada. Tartuga ühinemisel pole tõenäoline, et see kogukond üldse linnavolikogus esinduse saab.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et erandeid pidanuks algusest peale julgemalt ja selgemalt tegema. Paljudes kohtades jäävad probleemid üles. Täielikult on lahenduseta näiteks külade omavalitsusliku staatuse küsimus.

Vabaerakonna fraktsiooni liikmete esitatud arupärimised ja nendele vastamine haldusreformi küsimustes: