Pildi autor: Pärnu Postimees
Seotud inimene: 

Monika Haukanõmm: Poliitika vajab naisi, mitte triibulisi nimekirju

16/06/2017Pärnu Postimees

Siin pole üldse küsimustki: Eestil on vaja rohkem naisi riigi juhtimisse ja poliitikasse, tasakaalukamaid ja õiglasemaid otsuseid. Ent triibulised nimekirjad selle saavutamisele kaasa ei aita.

Näiteks Vabaerakond ei teinud riigikogu valimistel triibulist nimistut, üldnimekiri pandi paika liikmetevahelise hääletuse alusel, eesotsas nii mehi kui naisi. Valimisnimekirjas saavad naised meestega samaväärseid kohti, sellepärast et meil on targad, haritud, silmapaistvad naised, kes on saavutanud töö ja tegemistega küllalt tuntust ja neid usaldatakse meestega võrdselt.

Valimistulemusena on meie kaheksast rahvasaadikust kolm naist ehk 37 protsenti on naised. Tunnen naispoliitikuna selle üle uhkust.

Triibuliste nimekirjade idee meenutab võitluslikku sotsiaaldemokraatiat. Soost tähtsamad olgu inimesed ja ideed, valmisolek poliitilises elus osaleda. Head ja õiget eesmärki – rohkem naisi poliitikasse – ei saavuta käskides, vaid motiveerides. Sundvõrdsustamine viib hoopis ebavõrdsuse ja silmakirjalikkuseni.

Küsimus on laiem kui valimisnimistud. Muuta tuleb ühiskonna suhtumist. Naine ja mees on samaväärsed ja -väärtuslikud. Kui aastakümneid tagasi peeti naisi bioloogilise taastootmise eest vastutajaks, kodukanaks, on tänapäeval ühiskonnas palju rohkem võrdseid võimalusi. Õnneks ei suru ühiskondlikud, hariduslikud ja ideoloogilised piirangud enam naisi tagaplaanile. Niisugusest suhtumisest täiesti priid ei ole me kahjuks praegugi, kuid jõumeetoditega rolle muutma ei pea.

Kui naiselt küsida, kas ta soovib, et teda valitaks või nimetataks kohale, sest ta on naine, ei soovi seda enamik. See alandab, sunnib küsima, kas olulisem on sugu või hoopis see, et olen kohta väärt.

Ühiskond on muutunud ja kui naine või mees tahab osaleda poliitikas, rääkida kaasa ühiskondlikes protsessides, juhtida ettevõtet, on kõige olulisemad tema isikuomadused ja professionaalsed oskused. Loevad silmaring, keeleoskus, huvi mingi teema vastu ja valmisolek panustada, perekonna toetus.

See ongi vaba ühiskonna loomulik areng. Kui süvendame kuvandit, et nõrku naisi peab väevõimuga ettepoole suruma, pärsime ühiskonna loomuliku kasvamise protsessi. Ka naiste väevõimuga poliitikas osalema sundimine, et triibuline nimistu kokku saada, pole õige, sest sellega jätame valikuvabadusest ilma nii mehed kui naised.

Lõpuks määravad valimistulemuse ja riigikogu naisliikmete arvu valijate hääled, mitte nimekirja triibud.