Uudised

17.04.2017
Vabaerakonna töös on täitumas olulised verstapostid. Minul saab täis nn. rotatsiooniaeg ning pärast läbimurdelisi valimisi 2015 oleme jõudnud selle Riigikogu koosseisu poole peale. On olnud nii head kui halba, eeskätt aga väga palju tööd. Mu üleskutse ja palve erakonna liikmetele on meie ühise töö...
16.04.2017
Vabaerakonna liikmed saavad alates pühapäeva 16. aprilli kella üheksast hommikul kuni kolmapäeva 19. aprilli õhtu kella 21ni osaleda e-hääletusel. Vabaerakonna juhatuse liikme Kalle Pildi sõnul on nii neil erakonnaliikmetel, kes ei saa üldkoosolekule kohale tulla, võimalus avaldada oma seisukoht...
13.04.2017
Vabaerakonna saadikud andsid täna Riigikogu menetlusse ettepaneku Vabariigi Valitsusele muuta „Eesti metsanduse arengukava aastani 2020" muutmiseks. Vabaerakonna saadik Külliki Kübarsepa sõnul on saadikud seda meelt, et metsanduse arengukava ja teiste dokumentide kaudu ei ole mõistlik raiemahtu...
13.04.2017
Täna, 13. aprillil kell 10 algaval istungil on Riigikogus olulise tähtsusega riikliku küsimusena päevakorras metsa tasakaaluka majandamise arutelu „ Kus on metsas tasakaal?“. Seejärel, umbes kell 13 algab Vabaerakonna eestvõttel Riigikogu ees protestiaktsioon, ajendatuna lageraiet hõlbustavatest ja...
12.04.2017
Riigikogu hääletas täna valitsuskoalitsiooni häältega maha Vabaerakonna kohaliku demokraatia toetamise eelnõu, mis näeb ette erakondade rahastamise vähendamist ja selle arvelt ka valimistel edukatele valimisliitudele ja üksikkandidaatidele poliitikategevuse toetuse andmist. Kuna Vabaerakonna...
12.04.2017
Konverentsil arutleti valimisliitude eluõiguse üle. Juhiti üheskoos avalikkuse tähelepanu valimisliitude tähtsust vähendavatele seadustele. Arutleti haldusreformi läbiviimise ja sellega kaasneva poliitilise võimu kontsentreerumise üle. Otsiti vastuseid küsimustele kuidas luua kaasavamat poliitilist...
11.04.2017
Vabaerakonna esimees Andres Herkel kandis eilses Riigikogu Vabas mikrofonis ette Vabaerakonna juhatuse avalduse, et Vabariigi Valitsuse liikmed, ka maavanemaid ei sukelduks Euroopa Liidu eesistumise ajal kohalike valimiste kampaaniasse, sest Euroopa Liidu eesistumine nõuab täit pühendumist lisaks...
11.04.2017
Laupäeval 08. aprillil toimus Tartus konverents "Valimisliitudega valimistele". Ettekanne Eesti Vabariigi Põhiseaduse kaasautor Jüri Adamsilt.
11.04.2017
Riigikogu täiskogu istungil on täna Vabaerakonna algatatud kohaliku demokraatia toetamise seaduse arutelu. Selle seaduse eesmärk on vähendada erakondadele riigieelarvest antavat raha ning jagada see kohalikel valimistel volikogudesse kohti saavatele nimekirjadele ja üksikkandidaatidele. Eelnõu...
10.04.2017
Vabaerakond valib oma üldkoosolekul 23. aprillil Tartus Eesti Rahva Muuseumis uue juhatuse, uue esimehe ning aukohtu ja revisjonikomisjoni liikmed. Sügisel oma kolmandat aastapäeva tähistava erakonna senine juht Andres Herkel kandideerib juhatuse liikme kohale. Herkeli sõnul tahab ta oma...
10.04.2017
Riigikogu põhiseaduskomisjoni 10. aprilli istungil esitles Vabaerakonna fraktsioon muudatust, mille eesmärk on anda valitsusele võimalus külade omavalitsustesse kuulumise küsimustes paindlikumaid lahendusi leida. Praeguse seadusandlusega on see praktiliselt võimatu, sest omavalitsused on pandud...
10.04.2017
Laupäeval Tartus toimunud konverentsil „Valimisliitudega valimistele“ arutasid kodanikuaktivistid ja valimisliitlased kohaliku demokraatia sõlmküsimusi ja valimisliitude ellujäämist suurparteide surve tingimustes. Konverentsi lõppedes sõnastati ühisdeklaratsioon. Meie, 8. aprillil 2017 Tartus...
09.04.2017
Pühapäeval üheksandal aprillil toimus korraline Eesti Vabaerakonna Tartu piirkonna üldkogu, kus valiti uus juhatus, esinduskogu esindajad ja esimees. Viieliikmelisse juhatusse kandideeris seitse ja Esinduskogu kahele kohale viis piirkonna liiget. Piirkonna juhatuse liikmeks osutusid valituks Vahur...
08.04.2017
Täna Vabaerakonna korraldatud valimistliitude konverentsil Tartus esinenud vandeadvokaat ja endine õiguskantsler Allar Jõks ütles, et Riigikogu liikmetele antud õigus olla ka omavalitsuse volikogu liige koostoimes valdade ühendamisega annab tulemuse, mida valimisliitude keelustamisega viisteist...
08.04.2017
Täna Tartus toimuval valimisliitude konverentsil tutvustas Vabaerakond oma demokraatiapaketi ehk Eesti riigijuhtimise reformiplaani, mis vabastab poliitilist konkurentsi, suurendab võimu läbipaistvust ning annab kohalikele kogukondadele õigusi juurde. Üks eesmärke on valimisaktiivsuse tõstmine 85...
07.04.2017
Neljapäeval, 13. aprillil kell 13 korraldab Vabaerakond Riigikogu ees protestiaktsiooni „Seisame mõistliku metsanduse eest!“, ajendatuna lageraiet hõlbustavatest ja erametsaomanikke ahistavatest metsaseaduse muudatustest. Samal päeval on Riigikogus ka metsa tasakaaluka majandamise arutelu olulise...
06.04.2017
Vabaerakonna saadikud andsid üle arupärimise Eesti Panga presidendile küsides kas ja millist nõu on ta andnud või soovib anda peaministrile ja rahandusministrile seoses valitsuse otsusega riigieelarve defitsiiti lasta. Herkeli sõnul oletavad Vabaerakonna saadikud, et keskpanga presidendi nõu kuulda...
05.04.2017
Riigikogu lükkas tagasi justiitsministri soovi kehtestada järjekordne õiguspraak sellise automaatse šokivangistuse näol, mis senise Eesti õiguspraktikaga sugugi ei haaku. Vabaerakonna fraktsiooni liikme Külliki Kübarsepa sõnul ei käitunud Riigikogu valitsuse kummitemplina. “Riigikogu hääletas vastu...
05.04.2017
Vabaerakonna seitse saadikut esitas arupärimise õiguskantslerile poliitilise välireklaami piirangu osalise põhiseadusvastasuse asjus. Arupärimine on ajendatud kohtuasjast Artur Talvik versus Politsei- ja Piirivalveamet, sest Talviku autol olid valimiskampaania kleepsud väljas natuke liiga kaua...
04.04.2017
Vabaerakonna saadikud pärivad sotsiaalkaitseministrilt aru SKAIS 2 hilinemise ja vana SKAISi täiendamise maksumuse kohta ning kas ministeeriumil on varuplaan, kui uus pensionite ja toetuste täpseks ja õigeaegseks väljamaksmiseks vajaliku infosüsteemi loomine ebaõnnestub? Senine SKAIS, mis pidi töö...