Uudised

04.04.2017
Täna 04.04.2017 Riigikogus teisel lugemisel olnud Noorsootöö seaduse, erakooliseaduse ja huvikooli seaduse muutmise seadus on sammuke õiges suunas, ütles Riigikogu kultuurikomisjoni liige Krista Aru. „Ent sellega riik vaid näitab üles huvi ja paotab valdkonna ust, kuid põhiosas jääb ikkagi nii...
03.04.2017
Vabaerakonna saadikud esitasid peaministrile arupärimise Riigikontrolli auditi „Kohalike omavalitsuste rahastamine“ valguses. Andres Herkel, Andres Ammas, Monika Haukanõmm, Krista Aru, Artur Talvik tahavad täpsemalt teada omavalitsuste ebaühtlase rahalise võimekuse kohta ning kas haldusreform...
31.03.2017
Vabaerakonna Saaremaa piirkonna liikmed pidasid 29. märtsil Kuressaare Pritsumajas üldkoosoleku, kus valiti uus juhatus ja esimees. Üldkoosolekul valiti esimeheks Jaanika Jõgi ja juhatuse liikmeteks Enn Meri ja Mikko Nõukas. „Saaremaa areng peab olema üksmeelne ja ühtlane, vähendades erinevusi...
31.03.2017
Vabaerakonna saadik Artur Talvik ei näe IRL-iga ühinemise võimalusi, kuid kutsub üles IRL-i liikmeid, kes Vabaerakonna väärtusi jagavad ja avatud poliitilist kultuuri pooldavad, esitama erakonnale liikmeks astumise avaldusi. „Mõistan, miks Tunne Kelam ja mõned vaatlejad räägivad IRL-i hääbumisest...
30.03.2017
Vabaerakond on oma programmi uuendamisel võtnud eesmärgiks Eesti ühiskonna põhiküsimuste ümbersõnastamise ja 21. sajandi kiirele arengule omaste lahenduste pakkumise. „Eesti ühiskonna põhikonflikt on seotud Eesti omapära ja väliste mõjutuste ning kinnise ja kaasava valitsemise omavahelise...
29.03.2017
Seisame üheskoos metsa säästva ja mõistliku majandamise eest, kohtume 13. aprillil Riigikogu ees! Valitsus surub Riigikogust läbi väärtuslike kuusikute raievanuse langetamist. Metsa oluliselt kahjustav lageraie ja suurte metsatöömasinate kasutamine ei ole mõistlikult reguleeritud. RMK toodab...
28.03.2017
Vabaerakonna juhatus heidab Keskkonnaministeeriumile ette riigimetsa lageraiemahtude suurendamist, mis on metsaseaduse uute muudatusettepanekute tegelik eesmärk. Juhatus täheldab, et lageraide mahtusid on seaduste abil juba suurendatud 2007., 2009. ja 2014. aastal ja tegelikult on juba praegu Eesti...
27.03.2017
Vabaerakonna Pärnumaa piirkonna liikmed pidasid 25. märtsil Pärnu Jahtklubis üldkoosoleku, kus tehti kokkuvõte poliitikaaastast ja valiti uus juhatus ja esimees. Üldkoosolekul valiti esimeheks Enn Rähn ja juhatuse liikmeteks Fredy Vabrit, Rein Prins, Kerli Luht ja Jaanus Ojangu. Enn Rähn on...
23.03.2017
Vabaerakonna juhatus tegi motiveeritud otsuse 23. märtsi koosolekul, arvates erakonna liikmeskonnast välja Jevgeni Krištafovitš. Seda seoses temapoolse pideva erakonna laimamise, selle liikmete kohta käivate valeväidete levitamise ja põhikirjaga vastuolus tegutsemisega. 12.01.2017 Tartus toimunud...
23.03.2017
Vabaerakonna saadikud andsid täna uuesti Riigikogu menetlusse eelnõu Eesti demokraatiale kahjuliku peibutuspartide institutsiooni likvideerimiseks. Vabaerakonna esimehe Andres Herkeli sõnul on vaja esmalt rajalt maha võtta nn kahe tooli seadus ja teiseks kehtestada põhimõte, et uus omandatud...
23.03.2017
Vabaerakond nõuab tervise- ja tööminister Ossinovskilt Haigekassalt võltsarvetega raha väljapetmise skeemi kohta selgitusi ja vastutuse võtmist. Vabaerakondlasest Riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimehe Monika Haukanõmme sõnul peab minister Ossinovski tõsiselt kaaluma enda sobivust Haigekassa...
22.03.2017
Vabaerakonna saadikud küsivad majandus- ja taristuministrilt milline on valitsuse seisukoht gaasitoru ehitamise osas. Eesti eelmised valitsused on väljendanud seisukohta, et Gazpromi kavandatav Nord Stream 2 on geopoliitiline projekt, mille majanduslik põhjendatus on küsitav ja mille rajamine on...
Pildil: Ahti Tasuja
22.03.2017
Vabaerakonna saadikud esitasid peaministrile arupärimise Eesti piirivalve tuleviku kohta, samuti arutas piirivalve küsimusi erakonna Esinduskogu. Esinduskogu ja ka Riigikogu saadikurühma aseesimees Andres Ammas rõhutas arupärimise vastamise eel esmaspäeval, et Vabaerakonna jaoks on Eesti piirivalve...
22.03.2017
Vabaerakond teeb täna ettepaneku Riigikogule metsaseaduse eelnõu tagasi lükata ja saata see koostajale tagasi täiendavaks läbitöötamiseks. Erakond on vastu kuusikute raievanuse langetamisele ning lageraie ja rasketehnika kasutamise piiramata jätmisele, sest see avab tee Eesti eneseteadvuse osaks...
22.03.2017
Vabaerakonna saadikurühma aseesimees Andres Ammas leiab, et Riigikogu juhatus peab senisest rohkem Riigikogu autoriteedi eest seisma. Tema sõnul on senine juhatus oma tööga suures plaanis hakkama saanud, ent võiks olla enesekindlam ja Riigikogu rolli rohkem tähtsustada. „Aeg-ajalt on meil mulje, et...
20.03.2017
Vabaerakonna saadikud ei ole rahul riigihalduse ministri vastustega Alutaguse suurvalla moodustamise kohta ja ajendatuna kohtumistest kogukondadega Ida-Virumaal esitasid sellesisulise arupärimise peaministrile. Tulevase Alutaguse valla koostöö ja majandusliku edu heaks kaks aastat tööd teinud...
20.03.2017
Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni liige Monika Haukanõmm teatas, et kuigi kaalus seda tõsiselt, ei kavatse ta tänavu Vabaerakonna esimeheks kandideerida. Esimeheks soovitab ta valida Artut Talviku. "Viimastel kuudel on minu poole pöördunud palju inimesi ettepanekuga kandideerida erakonna esimeheks...
18.03.2017
Vabaerakonna esinduskogu võttis täna vastu seisukoha mitte toetada Sisekaitseakadeemia kolimist põhjusel, et see on raiskav ja hariduskvaliteedi ohtu seadev plaan. „Ühe toimiva haridusasutuse kolimine Sisekaitseakadeemia näol ei ole mõistlik, kuna on vastuolus säästliku riigimajandamise...
18.03.2017
Täna Türi-Allikul kogunenud Vabaerakonna esinduskogul arutatakse kohalike valimiste valguses Eesti demokraatia ja kohaliku elu probleeme. Vabaerakonna saadiku Artur Talviku sõnul kujuneb oktoobris toimuvate kohalike valimiste põhiküsimuseks vastasseis iseseisva kohaliku poliitika ja parteikeskse...
16.03.2017
Vabaerakonna saadikud Riigikogus Krista Aru ja Andres Herkel, erakonna tegevjuht Märt Meesak ja maaelutoimkonna esimees Kaul Nurm kohtuvad täna ja homme Ida-Virumaal omavalitsuste ja kogukonnaühenduste juhtidega, räägitakse valdade sundliitmisega kaasnevast, maavalitsuse ja maakonna tulevikust...