Uudised

16.03.2017
Vabaerakonna fraktsioon algatas täna Riigikogus eelnõu, mis annab Riigikogu uurimiskomisjonidele õiguse määrata selle töö takistajatele kuni 8000 eurose sunniraha. Eelnõu üleandmisel ütles saadik Artur Talvik, et praegu on parlamentaarne kontroll nõrk, sest uurimiskomisjonide tegevust ei ole üldse...
15.03.2017
Konverents „Valimisliitudega valimistele“ Kutsume Teid konverentsile arutlema valimisliitude eluõiguse üle. Juhime üheskoos avalikkuse tähelepanu valimisliitude tähtsust vähendavatele seadustele. Arutleme haldusreformi läbiviimise ja sellega kaasneva poliitilise võimu kontsentreerumise üle. Otsime...
14.03.2017
Vabaerakonna saadikud esitasid täna haridus- ja teadusministrile arupärimise „Eesti keele arengukava 2011 – 2017“ elluviimise vahearuandes 2015. aastal valitsusele esitatud ettepanekute täitmise kohta. „Uurime kaugel on keele kui elava organismi igapäevase ja pideva hoolitsemise kohta tehtud 11...
09.03.2017
Andres Herkel ütles kolmapäeval Vabaerakonna saadikute kaht arupärimist haldusreformi kaasatoodud hädade kohta Tartumaal üle andes, et probleemid on ka sealmail saanud alguse 5000 elaniku nõude dogmaatilisest tagaajamisest. Valitsus on otsustanud mitme Tartumaa omavalitsuse sundühendamise: Luunja...
08.03.2017
Vabaerakonna Harjumaa piirkond kinnitas ühehäälselt tänasel piirkonna juhatuse koosolekul liikmeks Riigikogu liikme Artur Talviku. Lisatud Artur Talviku avaldus: Avaldus Vabaerakonna Harjumaa piirkonna juhatusele Mina, Artur Talvik, soovin vabatahtlikult liituda poliitilise organisatsiooniga, mille...
07.03.2017
Hr Tarmo Tamm 6.03.2017 Maaeluminister KIRJALIK KÜSIMUS Lugupeetud maaeluminister Põllumajandusministeeriumi dokumendiregistrist nähtub, et Euroopa Komisjon on algatanud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 kohaselt ebaseadusliku riigiabi uurimismenetluse Maaeluministeeriumi poolt AS-ile...
07.03.2017
Vabaerakonna esimehe Andres Herkel arvates ei tee valitsuserakonnad ministrite arvupiirangu tühistamisega valitsust tõhusamaks ja suutlikumaks, vaid pikendavad niigi liiga pikki parteilisi toiduahelaid. Vabaerakonna meelest peaks Vabariigi Valitsus ja seda moodustavad erakonnad näitama Eesti...
07.03.2017
Andres Herkel andis üle Vabaerakonna saadikute arupärimise riigihalduseministrile haldusreformi kohta Viljandimaal, kus lisaks Viljandi linnale ja Viljandi vallale on edaspidi Mulgi vald ja Põhja-Sakala vald. Uute omavalitsuste moodustamise ja neile nime andmise puhul on jäetud arvestamata...
07.03.2017
Vabaerakonna saadikurühm saatis maaeluministrile kirjaliku küsimuse seoses Euroopa Komisjoni algatatud menetlusega võimaliku ebaseadusliku riigiabi osutamise osas ASile Tartu Agro. Aastal 2000 sõlmis põllumajandusminister Ivari Padar riigi omandisse jäetud 3089,17 ha põllumaale rendilepingu Tartu...
06.03.2017
Vabaerakonna esimehe Andres Herkeli sõnul näitavad ministeeriumite sõidukulude aruanded, et riik vaatab läbi sõrmede oma autopargi ebatõhususele ja läbipaismatusele, mille veepealne osa on mõne ministri ebamõistlik üle 1000-eurone autoliising. Vabaerakonna saadikurühm esitab selle kohta...
03.03.2017
Vabaerakonna Mustamäe osakonna liikme Sergei Metlevi sõnul on Tallinna linnavolikogu komisjonide ja halduskogu liikmete hüvitiste kohati kolmekordne tõus tunnistuseks Keskerakonna soovist aheldada inimesi enda külge kohalike valimiste eel avaliku rahaga, mis marginaliseeritud linnavolikogu ja...
02.03.2017
Aasta algusest saadik on grupp aktiivseid ja ühinevate omavalitsuse seniste valimisliitude ja volikogude liikmeid käinud koos ja pidanud plaani. Kokku saamiste eesmärk on olnud moodustada üks ja ühine loodava Elva valla ülene valimisliit. Kolmapäeval, 1. märtsil löödi Puhjas käed ja lepiti kokku...
01.03.2017
Vabaerakonna esimees Andres Herkel nimetab Keskerakonna ministrite kavatsust kandideerida sügisestel kohalikel valimistel jätkuvaks peibutuspartluseks ja valijate petmiseks. „Esmaspäevases Aktuaalses Kaameras kõlanud Keskerakonna peasekretäri Jaak Aabi kinnitus, et erakonna ministrid peale...
28.02.2017
Meie eesmärk on koondada inimesi, kes soovivad arendada Saaremaad kodanikuühiskonna tegevuse kaudu. Esindame kohalikku initsiatiivi kohaliku elu arendamisel, pooldame võimu detsentraliseerimist ja valitsemistasandite lahusust. Peame õigeks, et Riigikogu liikmed ei osale kohalike volikogude töös...
24.02.2017
Veel aasta ja läheme vastu Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale. Vabaerakond on Eesti Vabariigi laps. Ehk me oleme nagu kahe ja poole aastane, kes vaatab tänus tagasi kõigele, mida enne meid on Eesti jaoks tehtud. Olen alati öelnud, et Eesti on ülim eesmärk, erakonnad üksnes vahendid selle eesmärgi...
Külliki Kübarsepp Riigikogu kõnetoolis
23.02.2017
Vabaerakonna saadikud algatasid täna haldusreformi seaduse muutmise seaduse, et anda Vabariigi Valitsusele võimalus arvestada külade enesemääramise õigusega. „Omavalitsuste vabatahtliku liitumise aeg on läbi. Juhtroll on valitsuse käes. Peame tunnistama, et seoses 5000 elaniku nõudega on tekkinud...
23.02.2017
Riigikogu enamus hääletas menetlusest välja Vabaerakonna fraktsiooni algatatud eelnõu, millega sooviti sätestada Vabariigi Valitsuse seaduses kriteeriumid, millele ametisse nimetatav minister peab vastama. „Eelnõu ajendas juhtum, kui Vabariigi President kinnitas peaministri ettepanekul...
22.02.2017
Vabaerakond koos valimisliitudega kutsub teid 8. aprillil 2017 osalema valimisliitudele pühendatud konverentsil Tartus. Konverentsi korraldame, et toetada kohalike valimisliitude loomist ja tegevust, nende arutelufoorum ellu kutsuda. Konverentsiga juhime avalikkuse tähelepanu valimisliite...
21.02.2017
Riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesinaine Monika Haukanõmm esitas täna Vabaerakonna fraktsiooni nimel arupärimise sotsiaalkaitseministrile, milles kritiseeritakse eraalgatuste diskrimineerimist erihoolekande arengurahade jagamisel ning teenuste kättesaadavuse näitajatega manipuleerimist. „Eestis on...
20.02.2017
Vabaerakonna saadikud küsisid õiguskantslerilt külade põhjendatud soovi kohta muuta omavalitsuslikku kuuluvust. „Lisaks haldusreformi seadusele on sellega seotud sätteid veel Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduses ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses,“ ütles arupärimise üle andnud...