Uudised

06.03.2017
Vabaerakonna esimehe Andres Herkeli sõnul näitavad ministeeriumite sõidukulude aruanded, et riik vaatab läbi sõrmede oma autopargi ebatõhususele ja läbipaismatusele, mille veepealne osa on mõne ministri ebamõistlik üle 1000-eurone autoliising. Vabaerakonna saadikurühm esitab selle kohta...
03.03.2017
Vabaerakonna Mustamäe osakonna liikme Sergei Metlevi sõnul on Tallinna linnavolikogu komisjonide ja halduskogu liikmete hüvitiste kohati kolmekordne tõus tunnistuseks Keskerakonna soovist aheldada inimesi enda külge kohalike valimiste eel avaliku rahaga, mis marginaliseeritud linnavolikogu ja...
02.03.2017
Aasta algusest saadik on grupp aktiivseid ja ühinevate omavalitsuse seniste valimisliitude ja volikogude liikmeid käinud koos ja pidanud plaani. Kokku saamiste eesmärk on olnud moodustada üks ja ühine loodava Elva valla ülene valimisliit. Kolmapäeval, 1. märtsil löödi Puhjas käed ja lepiti kokku...
01.03.2017
Vabaerakonna esimees Andres Herkel nimetab Keskerakonna ministrite kavatsust kandideerida sügisestel kohalikel valimistel jätkuvaks peibutuspartluseks ja valijate petmiseks. „Esmaspäevases Aktuaalses Kaameras kõlanud Keskerakonna peasekretäri Jaak Aabi kinnitus, et erakonna ministrid peale...
28.02.2017
Meie eesmärk on koondada inimesi, kes soovivad arendada Saaremaad kodanikuühiskonna tegevuse kaudu. Esindame kohalikku initsiatiivi kohaliku elu arendamisel, pooldame võimu detsentraliseerimist ja valitsemistasandite lahusust. Peame õigeks, et Riigikogu liikmed ei osale kohalike volikogude töös...
24.02.2017
Veel aasta ja läheme vastu Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale. Vabaerakond on Eesti Vabariigi laps. Ehk me oleme nagu kahe ja poole aastane, kes vaatab tänus tagasi kõigele, mida enne meid on Eesti jaoks tehtud. Olen alati öelnud, et Eesti on ülim eesmärk, erakonnad üksnes vahendid selle eesmärgi...
Külliki Kübarsepp Riigikogu kõnetoolis
23.02.2017
Vabaerakonna saadikud algatasid täna haldusreformi seaduse muutmise seaduse, et anda Vabariigi Valitsusele võimalus arvestada külade enesemääramise õigusega. „Omavalitsuste vabatahtliku liitumise aeg on läbi. Juhtroll on valitsuse käes. Peame tunnistama, et seoses 5000 elaniku nõudega on tekkinud...
23.02.2017
Riigikogu enamus hääletas menetlusest välja Vabaerakonna fraktsiooni algatatud eelnõu, millega sooviti sätestada Vabariigi Valitsuse seaduses kriteeriumid, millele ametisse nimetatav minister peab vastama. „Eelnõu ajendas juhtum, kui Vabariigi President kinnitas peaministri ettepanekul...
22.02.2017
Vabaerakond koos valimisliitudega kutsub teid 8. aprillil 2017 osalema valimisliitudele pühendatud konverentsil Tartus. Konverentsi korraldame, et toetada kohalike valimisliitude loomist ja tegevust, nende arutelufoorum ellu kutsuda. Konverentsiga juhime avalikkuse tähelepanu valimisliite...
21.02.2017
Riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesinaine Monika Haukanõmm esitas täna Vabaerakonna fraktsiooni nimel arupärimise sotsiaalkaitseministrile, milles kritiseeritakse eraalgatuste diskrimineerimist erihoolekande arengurahade jagamisel ning teenuste kättesaadavuse näitajatega manipuleerimist. „Eestis on...
20.02.2017
Vabaerakonna saadikud küsisid õiguskantslerilt külade põhjendatud soovi kohta muuta omavalitsuslikku kuuluvust. „Lisaks haldusreformi seadusele on sellega seotud sätteid veel Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduses ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses,“ ütles arupärimise üle andnud...
20.02.2017
Vabaerakond meenutab, et aastal 2013 on riigikontrolör avaldanud kirjas peaminister Andrus Ansipile kriitilise arvamuse Sisekaitseakadeemia kolimise ja uute hoonete rajamise kohta Ida-Virumaale. Toona jäi see plaan realiseerimata, nüüd küsivad Vabaerakonna saadikud arupärimises riigikontrolörile,...
19.02.2017
Vabaerakonna saadikud on esitanud peaministrile arupärimisi haldusreformiga seotud totruste kohta ja esmaspäeval on peaminister vastamas Vastseliina ja Järvamaa näidete kohta, samuti kunagise Võnnu kihelkonna piires tekkiva valla nimesegaduse kohta. Vabaerakonna saadikud on esitanud rea arupärimisi...
18.02.2017
15. oktoobril toimuvate kohalike valimiste eel on Vabaerakonnal koos valimisliitude/üksikkandidaatidega 29% toetust. Vabaerakond otsustas möödunud aasta oktoobris kohalikel valimistel erakonnanimekirju mitte moodustada ja vabaerakondlased kandideerivad valimisliitudes, kuna Vabaerakonna üks...
17.02.2017
Venemaa selle nädala otsused on ilmekas tõestus kaubandusreeglite kuritarvitamisest. 13. veebruaril tuli Venemaa toidu- ja veterinaarjärelvalve asutuselt Rosselhoznadzor teade sellest, kuidas Venemaale ekspordiks luba omavate ettevõtete nimekirjast võeti maha enamik Euroopa Liidu toiduainetööstuse...
16.02.2017
Vabaerakonna saadiku Artur Talviku sõnul avab tänane kohtuotsus, millega ringkonnakohus tunnistas põhiseadusvastaseks vähemalt isiklikul autol välireklaami tegemise keelu, paremad võimalused uute tulijate ja valimisliitude valimiskampaaniaks.Talvik tänab demokraatia võidule kaasa aidanud advokaate...
16.02.2017
Vabaerakonna aseesimees Monika Haukanõmme sõnul on EMOR-i uuringu tulemused, mis näitavad Vabaerakonna tõusu 2 protsendipunkti võrra, erakonna jaoks head. „Saime küll tagasihoidlikku, samas ikkagi positiivset tagasisidet meie tegevusele – peame oluliseks toetada üle Eesti kohalikke kogukondi,...
14.02.2017
Riigikogu ei võtnud kuulda Vabaerakonna ettepanekut seada uutele probleemkomisjonidele lõpptähtaeg Vabaerakonna fraktsioon esitas nii rahvastikukriisi lahendamise kui ka riigireformi arengusuundade väljatöötamise eelnõule muudatusettepaneku seada komisjoni töö lõpptähtajaks 1. oktoobri 2018...
14.02.2017
Vabaerakonna saadikud esitasid riigihalduse ministrile arupärimise haldusreformi kohta Ida-Virumaal, kus ristpistes tahetakse kokku panna praeguse Ida-Virumaa keskosa ja Peipsi-Alutaguse koostööpiirkonda valdu, millel tegelikult polegi ühist keskust. Krista Aru nimetas arupärimist üle andes, et kui...
13.02.2017
Vabaerakonna saadikud esitasid täna peaministrile järjekordse arupärimise haldusreformi jamasid puudutavas reas. „Uuelt Eesti halduspiiride kaardilt paistab ebaloogiliste piiride rohkusega silma Pärnu – kus linna koosseisu tulevad suured põllumajanduslikud alad Audrus ja Paikusel, sundliidetakse...