12. augusti kiri Vabaerakonna juhatusele

Varia05.09.2018

Grupp Vabaerakonna liikmeid saatis augustis erakonna juhatusele pöördumise, millest levib nii erinevaid versioone kui arvamusi.

Kirja sisu on tekitanud vastakaid seisukohti. Osa peavad seda murekirjaks, teised ultimaatumiks, kolmandad aga ühe isiku agendaks. Kuna kiri on tänaseks liikunud teadmata ringkondades, siis avaldame selle ära täismahus, et igaüks saaks ise kirja sisuga tutvuda ja seda analüüsida, et ei peaks tuginema üksnes teiste isikute arvamustele. Oludes, kus kõnealune kiri on mitmete avalike (sh meedia vahendusel) vaidluste lähtekohaks või argumendiks, on selle avalikustamine vältimatult kohustuslik.

PS. Nii esinduskogus kui ka mujal on osa allakirjutanutest tunnistanud, et nad ei olnud selle kirja kogu sisuga nõus, vaid pidasid enda jaoks oluliseks üksnes mingit osa sellest. [1]


Eesti Vabaerakonna juhatusele

Pöördumine 2019a valimiste 15 Riigikogu mandaadi kaitseks 12. august 2018

Vabaerakonna erinevate piirkondade mitmed juhatuse liikmed on ülimalt mures erakonna hetkeseisu pärast. Riigikogu valimisteni on jäänud umbes pool aastat ning erakonna positsioon muutub üha halvemaks. Meie madal reiting langeb jätkuvalt. Seda juba pikema aja jooksul. See kahjustab otseselt ka erakonna piirkondlike ühenduste mainet.

Allakirjutanud on kindlad, et senise käitumisega jätkates me Riigikokku ei saa. See tähendab, et oleme erakonnana pakkunud mõned aastad sooja töökohta mõnedele inimestele, kuid üheskoos jääb saavutamata võimalus Eesti elus midagi päriselt ära teha. Enamus meist on liitunud Vabaerakonna ridadega just seetõttu, et Eesti inimeste elus midagi muuta, reaalselt probleeme lahendada. Järgmise Riigikogu koosseis on see koht, kus seda teha, kui saame minimaalselt 15 kohta.

Praeguses olukorras Vabaerakond seda eesmärki ei saavuta. Seega oleks valimiskampaania käigus raha ja aja panustamine vastutustundetu raiskamine.

Erakonna üldkogul kinnitati valimisprogramm. Sellegi poolest selgus valimisstaabi 6.08 koosolekul, et puudub jätkuvalt pikem vaade kampaania sisule (nagu kirjutas tegevjuht Alar Mutli oma e-kirjas valimiste “veduritele”). Erakonnas on pikema aja jooksul tööl kampaaniajuht, toimib sõnumitoimkond, üldkogu poolt on 3 kuud tagasi kinnitatud programm ja meil pole ikka veel kampaania sisu??? Millega on tegelenud kampaaniajuht senise tööaja jooksul?

Erakonna piirkonnad ei saa eraldiseisvalt kampaaniat teha, kui suuremas plaanis pole meie liikumissuund selge. Samuti ei ole lootustki leida uusi aktiivseid inimesi, kes meiega liituksid, sest kellegi jaoks ei ole ligitõmbav erakond, mis liigub allamäge ja kus selle eest ei vastutata. Hetkel on olukord hambutu ning kuigi (nt 4.08 toimunud Mäo infopäeva järel ilmunud pressiteates) väljakäidud mõtted ja põhiideed on sümpaatsed, siis olematu kampaaniaplaan umbes pool aastat enne valimisi on hämmastav.

Juunikuu lõpus Pärnus toimunud koosolekul ütles tegevjuht Alar Mutli, et kampaaniaks planeeritav summa on see, mis tookord tabelis näidati ja kusagilt juurde ei tule. Kui sponsorite leidmisega on suuri probleeme, siis kas poleks aeg sellest järeldada, et erakonna maine ning meie tegevuse(tuse)ga peaks midagi ette võtma?

Vabaerakonna nimes on sõna “vabadus”. Vabadustega kaasneb alati ka vastutus.

Erakonna juht Andres Herkel oleks pidanud neid negatiivseid ilminguid ammu märkama ning konkreetseid samme nende lahendamiseks ette võtma. Kui erakonna langus on nii märgatav pikema aja jooksul, on selge, et erakonna juht peab selle eest vastutuse võtma.

Kuna enamus meist osaleb poliitikas vabatahtlikult, siis erakonnast töötasu saavate inimeste ning erakonna juhi tegemata töö tundub karjuva ülekohtuna meie kõigi suhtes. Kui erakonna juhi, tegevjuhi ning kampaaniajuhi eesmärk ning tegevuse tulemus ei ole muuta erakond aktraktiivseks uutele liitujatele ja meie praeguste liikmete häid mõtteid Eesti inimesteni viia, siis on tegemist pahatahtliku käitumisega kogu organisatsiooni suhtes ja selle eest tuleb vastutada.

Vabaerakond peab oluliseks poliitilist vastutust ning raiskamise vähendamist. Alustama peame erakonnasisesest raiskamisest. Hetkel on ilmne, et senised (palga)raha kasutamise viisid ei vii meid lähemale oma eesmärgile ehk võimalusele valitsuse töö kaudu aktiivselt Eesti elu parandamises osaleda. See on võimalik minimaalselt 15 Riigikogu mandaadi saamise korral. Seega tuleb selline erakonnasisene raiskamine lõpetada ning püüda leida teised viisid.

Nõudes vastutust teistelt, tuleb praegu erakonnas toimuva raiskamise eest vastutada inimestel, kes seda pika aja jooksul on toimuda lasknud!

Ettepanekud:

  1. Erakonna juht võtab vabatahtlikult vastutuse tekkinud olukorra üle ja tunnistab, et erakond peaks jätkama teise juhiga.
  2. Tuleb lõpetada senised hiiglaslikud tulemusteta kulutused kampaaniajuhile. Kuna erakonnas tegeleb meediaga ka teine inimene, siis võiks juhatus lasta Kadri Paasil välja töötada 15 sammu selleks, et Vabaerakond saaks 2019a Riigikogu valimistel 15 mandaati!

Palume need ettepanekud juhatuse koosolekul arutlusele võtta!

Lugupidamisega

……………..

P.S. käesoleva pöördumise puhul ei ole pööratud tähelepanu tohutule allkirjade korjamisele, ega massidega läbirääkimisele. Pigem on rõhk sellel, et probleemile rahulikult tähelepanu pöörata, et asjaosalised olukorra tõsidust mõistaksid. Kui praeguses vormis pöördumisest jääb väheseks, siis kordub sama pöördumine suurema hulga toetajate poolt.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.