Aimar Altosaar: tööturg on sügavas kriisis

Arvamus22.08.2018

MTÜ Kuldliiga juhatuse liige Aimar Altosaar leiab, et Töötukassa praegune nimetus vastab väga hästi sisule: see toodab töötuid ning tegeleb peamiselt kassaoperatsioonidega.

Järjest sagedamini ilmub ka ajakirjanduses materjale, kuidas keskealised ja vanemad inimesed ei leia tööd, või kui seda pakutakse, siis püütakse tööjõu hind lüüa nii madalaks kui võimalik, vaatamata tööotsija kvalifikatsioonile ja kogemustele.

Töötukassast tulevad inimesed šokeeritult Kuldliigasse, sest kõrgema hariduse ja väärika töökogemusega tööotsijatelt küsitakse sealt kalasilmselt, et kui madalale te olete valmis oma ootusi laskma! Hirmust,. et muidu ei saa enam ka Töötukassa tuge, on paljud valmis tõesti ka üliväikeste palkadega.

Kahjuks on meie personaliotsingufirmad keskendud tööandjate nõudel unelmate printside otsimisega, keda reaalelus teatavasti ei eksisteeri ning kõik oma otsused tehakse “õieti vormistatud” cv-de ja kodukirjandite, mida nüüd nimetatakse motivatsioonikirjadeks, põhjal.

Kuldliigas on inimesi, kes on saatnud oma CV ja motivatsioonikirja rohkem kui 70 korral ning keda pole sealjuures mitte ühtegi korda kutsutud isegi vestlusele! Standardvastused – olete liiga kvalifitseeritud, pole õppinud seda eriala, mis on alles viimase 20 aastaga ülikoolidesse tulnud, kuigi taotleja võib olla tunnustatud praktik või arvatakse lihtsalt, et te ilmselt ei saaks selle tööga hakkama. Väga harva ollakse ka siirad, nagu ühes rahandusministeeriumi ametkonnas öeldi hiljuti üle 50-aastasele töökoha taotlejale: me tahame hoida nooruslikku töökeskkonda ja olla innovaatilised, kuid teil on kõik muu hästi, ainult et 20 aastat liiga palju!

Töötukassa praegune nimetus vastab väga hästi sisule: see toodab töötuid ning tegeleb peamiselt kassaoperatsioonidega ehk raha väljamaksmisega nende poolt seatud tingimustel.

Eesti probleem ei ole mitte liiga vähe rahvast, vaid eelarvamustesse kinni jooksnud tööandjad ja nende esindajad cv-vahenduskontoritest ning tühikäigul maksumaksja raha kulutav Töötukassa.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.