Altosaar: üle 45aastased lükatakse tööturult ebaõiglaselt kõrvale

Uudised20.03.2018

Rahvusvahelised uuringud on näidanud, et parimad juhid on vanuses 50-60 eluaastat. Selles vanuses juhid on üldiselt aru saanud, et ettevõtte kõige kallimaks varaks on seal töötavad inimesed. Kui aga juhid on nooremad, tuleb neile püüda see teadmine kohale viia, kui nad ise elust ei õpi! Hea töötaja asemele uue leidmine polegi enam lihtne nagu ka ettevõtete laiendamiseks täiendava usaldusväärse tööjõu hankimine.

Siinkohal tuleks aga kõigile ettevõtjatele, kes kurdavad tööjõunappuse üle, soovitada avaramat pilku ja vaadata otsa ka neile, kes aktiivselt endale tööd otsides pole seda leidnud. Sealjuures ei ole oluline, milline on nende varasem haridus ja tööalane kogemus, kuna tänapäeval tuleb nagunii pidevalt ennast täiendada ja uusi asju juurde õppida.

Suur osa tööturul kõrvale lükatutest on vanemad kui 45 aastat, sest eelarvamuslikult peetakse neid inimesi liiga vanadeks, et uusi oskusi omandada. Võib- olla oli see nii pool sajandit tagasi, kuid tänapäeval, kuid nii mehed kui naised elavad kümmekond aastat kauem ja on tervemad ja liikuvamad, ei tohi inimesi enam vanuse tõttu maha kanda.

Ida-Virumaa tööjõud on alati olnud kõrgelt hinnatud, sest suurtes ettevõtetes karastuse saanud inimesed on distsiplineeritud ja lojaalsed oma tööandjale. Need põlvkonnad, kellel on veel kunagise suurtööstuse kogemus, on viimasedki jõudmas vanemasse keskikka. Kes neist otsivad aktiivselt endale uut tööd, näitavad sellega oma töötahet ja valmisolekut end uue ettevõtte nõudmistega kohaneda. Ka Ida-Virumaal on järjest rohkem neid staažikaid töötajaid, kes ei arva, et peaksid tegema kogu elu ühte ja sama tööd.

Tänu tööstus- ja logistikaparkidele, Sillamäe sadamale, Viru Keemia Grupi ja Eesti Energia ettevõtmistele on elu näidanud, et uued tehnoloogiad ja majandusvaldkonnad võivad olla ka vanadele energeetikutele ja kaevuritele huvipakkuvateks väljakutseteks. Kuid kui palju on maakonnas veel võimalusi arendada teenindust ja väiketootmist – seda ei tea täpselt keegi!

Tänu sellele, et maakonna Töötukassa osakonda ja ettevõtluse arenduskeskust (IVEK) peetakse Eestis oma valdkondades parimateks, võiks just Ida-Virumaa näidata eeskuju, kuidas ka vanemate inimeste tööhõive ja palgatase võiks ületada Eesti keskmist.

Töö iseloom muutub ja nõuded tööjõule koos sellega. Raske füüsilise töö asemel tuleb edaspidi taluda rohkem vaimset pinget, osata luua ja hoida suhteid kaastöötajate ja klientidega. Kõrgelt arenenud majandusega riikides pööravad edukad ja kasumlikud ettevõtted järjest rohkem tähelepanu eakamatele töötajatele. Vastupidiselt levinud ettekujutusele loovad tehnoloogilised saavutused, töökohtade robotiseerimine ja kommunikatsioonitehnoloogia kiire areng paremaid võimalusi vanematele inimestele, mitte noorematele.

Jõudu, energiat ja kiireid liigutusi on vaja järjest vähem. Hinda lähevad sotsiaalsed oskused, vastutustunne, tasakaalukus ja lojaalsus ehk omadused, mis iseloomustavd rohkem elukogenud inimesi. Noorematele omane tehniline taiplikkus ja uute tehniliste lahenduste omandamine, on loomulikult ka vajalikud, mis tähendabki, et ettevõtte edukuse tagab ealine mitmesisus. Sealjuures peavad juhid mõitsma, et osa töid sobivad paremini noortele, teine osa aga vanematele inimestele!

Nooremad põlvkonnad on sukeldunud arvutimaailma, alguses lauaarvutitesse, siis sülearvutitesse ning nüüd nutitelefonidesse ja muudesse kommunikatsioonividinatesse, mis ei tee neid aga sugugi paremateks töötajateks. Vajalikud IT oskused võib omandada igas vanuses inimene, kui tal on vaid olemas motivatsioon õppida ja arenda.

Ida-Virumaal ettevõtjatel ja kõigil teistel tööandjatel on võimalus olla eeskujuks kogu riigile ning tõsta vanemate inimeste tööhõive kõrgeimale tasemele ning tagada neile riigi keskmisest kõrgem palk. See tundub utoopiana vaid siis, kui oleme kinni vanades eelarvamuste ega arvesta ajas toimuvaid muutusi.

Hinnates vääriliselt oma eakamaid töötajaid ja näidates seeläbi tehnoloogilisema tootmise ja paindlikemate majandusmudelite edu, antakse ka noorematele signaal, et siia tasub ennast pühendada. Kui langeb töötuse määr ja maakonnas on jätkuvalt palju huvitavat tööd, küllap leiavad siia tagasitee ka need, kes on siit läinud, nii noored kui vanad.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.