Ain Ostra: Kuidas ronida üle kartellierakondade laotud müüri? Tuleb teha valimiste JOKK-partei

Arvamus, Kommentaar16.02.2020

Milline on väikeste erakondade – Roheliste, Elurikkuse, Vabaerakonna – võimalus järgmistel valimistel, kui kartelliparteide ehitatud müür on paks ja kõrge? Vastus on – kui otse ei saa, siis tuleb minna ringiga.

Viimasel ajal on aina rohkem avaldatud mõtteid teemal, et väikeerakonnad peaksid tegema koostööd ja võimalusel ka ühinema. Nii see on, sest seadustega kinnistatud süsteem teeb praktiliselt võimatuks väikeerakonnal, mis ei kuulu parlamenti, edukalt riigikogu valimistel osalemise. Täisnimekirja esitamine valimistele tähendaks kohe umbes 70 000 euro suuruse kautsjoni tasumist, lisaks on vaja teha kampaaniat, sest tundmatuna pole eduks lootustki isegi väga heade mõtete ja ideede olemasolul. Nagu me suurepäraselt teame, siis suured erakonnad võtavad selle raha maksumaksja taskust, sellest makstakse kautsjon ja tehakse miljonite eurode eest kampaaniat nii tänaval, raadios kui ka televisioonis. Kampaaniad tehakse võlgu, võlad tasutakse aga hilisema nelja aasta jooksul riigilt saadava rahaga. Lihtsamalt öeldes: parlamendis esindatud parteid ostavad maksumaksjalt tema hääle maksumaksja enda taskust virutatud raha eest. Lisaks sokutavad pihku pastaka ja ehk isegi pisikese partei logodega šokolaadi, mille kingi saaja ise on kinni maksnud. Tõsi, ka Vabaerakond tasus viimase kampaania riigilt saadud rahaga, kuid oluline erinevus oli see, et peeti kinni lubadusest seda mitte võlgu teha. Täna parlamenti kuuluvatel erakondadel on pea kõigil sadadesse tuhandetesse eurodesse ulatuvad võlad.

Siit edasi jõuame muidugi kõige olulisema, ehk inimesteni, kellega nimekiri valimistele moodustada. Kuna maksta tuleb kautsjon ja teha ka veel kampaaniat, siis sisuliselt tuleks leida 125 aktiivset inimest, kes kõik oleksid nõus ise tasuma umbes 2000-3000 eurot ja seda teadmises, et ilmselt tasuks jääb vaid osalemise rõõm. Samuti peavad need inimesed olema kas oma erakonna liikmed või sootuks parteitud, sest teise erakonna liige, isegi kui tema oma koduerakond üldse ei osale, nimekirja kuuluda ei tohi. Praegu kehtivad seadused keelavad riigikogu valimistel nii erakondade kui ka lihtsalt kodanike valimisliidud, nimekirja saab valimistele esitada ainult registris registreeritud partei. Muidugi, osaleda saab ka väiksema nimekirjaga kui täisnimekiri, mida väikerakonnad on ka kasutanud, kuid seda keerulisemaks teeb see lootuse edule.

Mida siis ikkagi teha, kui soov valimistel osaleda on, kuid ühinemisteni erinevatel põhjustel ei jõuta või ei soovita, kuid valmisolek ühiseks nimekirjaks mitme väikepartei poolt on olemas? Ja lähtugem eeldusest, et eesmärk ei ole mitte parlamenti „soojale kohale“ pääsemine, vaid poliitilise konkurentsi mitmekesistamine ja võimalikult laia maailmavaate esindatus riigikogus. Sest näiteks viimastel riigikogu valimistel jäi üle 50 000 valimas käinud kodanikul esindatus parlamendis saamata ja see on märkimisväärsed 9% hääletanutest.

Et kohe selge oleks, siis kirjutan siin isiklikust mõttest, mida olen küll erakonnas põgusalt tutvustanud, aga laiemat arutelu sel teemal ei ole toimunud. Eeldame, et ühistes ideedes ja mõtetes, mida riigi tasandil ellu viima minnakse on mitme väikeerakonna poolt kokku lepitud, kuid ühinemisteni ei ole kriitilise hulga liikmete vastuseisu tõttu jõutud. Valimisliidud on keelatud. Seda võimalust, et näiteks rohelised tuleksid kandideerima Vabaerakonna nimekirjas või vastupidi, sisuliselt ei ole, sest need katsed sumbuvad kohe vaidlusesse, et kelle nime alt siis nimekiri esitatakse. Samuti tähendaks see ju oma erakonna liikmelisusest loobumist, sest nagu ka eespool mainitud, siis seadus keelab teise erakonna nimekirjas kandideerimise. Niisiis on puudu kõigile sobilik vahend, ehk erakond, mis saaks valimistele nimekirja esitada. Selle vastuolu ainsa mõeldava lahendusena tuleb valida JOKK skeem, ehk luua valimistele minekuks uus ühine erakond. Kindlasti on võimalik nende 50 000 esinduseta valija hulgast leida need 500, kes kaasa tulevad ja valimistele minekuks tehtava erakonna liikmeteks astuvad. Muidugi eeldab see ka osalevate erakondade aktiivi liitumist loodava erakonnaga ning näiteks Roheliste, Elurikkuse ja Vabaerakonna kontekstis võib see viia kahe viimase nimetatu liikmeskonna alla 500, mis tooks kaasa neile ettekirjutuse liikmeskonna seadusega vastavusse viimiseks, et vältida likvideerimist. Kindlasti ei soovi ma ühegi väikeerakonna surma, kuid see võib avada hoopiski uusi võimalusi poliitilise konkurentsi avamiseks. Üheks võimaluseks on vastuolu Põhiseaduse paragrahvist 48 tulenev õigus kuuluda mittetulundusühingusse, mida ka erakond ju on, mis võib päädida põneva aruteluga Euroopa Inimõiguste kohtus.

Kui ei saa minna otse, tuleb minna ringiga. Kui ei saa ringiga, siis tuleb püüda ronida üle. Kui ka üle ei saa, siis ehk on võimalik leida müüris mõni loksuv kivi. Võimalusi tuleb otsida, sest kartelli ehitatud müür on paks ja kõrge.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.