Ain Ostra: terve Eesti peab omama võimalust elada hästi

Uudised23.11.2018

Intervjuu Vabaerakonna juhatuse liikme Ain Ostraga.

Kandideerid eelseisvatel Riigikogu valimistel Järva- ja Viljandimaal. Mida lubad konkreetselt nende maakondade valijatele?

Vabaerakonna üks valimislubadustest on tasuta kodulähedane lasteaed. Mul endal küll hetkel ühtegi lasteaias käivat last pole. Aga mäletan, kui neid oli korraga kaks, siis oli see ikka märkimisväärne kulu pere eelarvele. Ja kui lähtume sellest, et lasteaed on haridusasutus ja algharidus on Eestis riigi poolt tasuta, siis on mulle arusaamatu, miks lasteaia eest tuleb maksta.

Kui vaadata kitsamalt piirkonda kõige rohkem puudutavaid probleeme, siis esile tõuseb aktsiiside jaburus. Mis on käivitanud meeletu piirikaubanduse ja mõjub laastavalt siinsele kaubandusele ja ettevõtetele. Ja ma ei räägi siin ainult alkoholiaktsiisist, vaid ka ühest Euroopa kõrgeimast elektriaktsiisist ja ka kütuseaktsiisist. Maal elavate inimeste igapäevane transpordivahend on suuresti ikkagi isiklik auto ja seetõttu on oluline kütuseaktsiisi alandada. Terve Eesti peab omama võimalust elada hästi.

Millised on Vabaerakonna regionaalpoliitilised seisukohad laiemalt?

Sel suvel kogusime Kaul Nurme eestvedamisel allkirju ideele Tallinna-keskse regionaalpoliitika lõpetamiseks. Mis tähendab Eesti jagamist kaheks majanduspiirkonnaks Euroopa Liidu regionaaltoetuste mõistes. See aitaks ülejäänud Eestil Tallinnale arengus järgi jõuda. Vabaerakonna valimisloosung “Terve Eesti heaks” väljendab ju selgelt, et ühtviisi kõrge elukvaliteet tuleb tagada ka kõige kaugemas Eestimaa nurgas.

Selleks on vaja häid teid ja kiiret internetti ka igasse metsatallu. Oleme kaalunud noortele iseseisva B-kategooria juhtimisõiguse võimaldamist alates 16. eluaastast väikese võimsusega autodele. See parandaks oluliselt noorte juurdepääsu haridusele ja vaba-aja tegevustele. Minu enda idee on nn renditalude arendamine, mis põhineb riigipoolsel abil vanade majade korda tegemiseks ja pikaaegseks rentimiseks noortele peredele koos väljaostu võimaldamisega. Lisaks võiks olla, et iga sündiv laps vähendaks näiteks viie tuhande euro võrra maja lõpphinda.

Milliseid reforme soovib Vabaerakond teha majanduses?

Oluliselt tuleb vähendada kõiksugu regulatsioone ja aruandlust, millega riik täna koormab väikeettevõtjate tegutsemist. Riik peab oma inimesi usaldama hakkama ja sekkuma nende tegemistesse nii vähe kui võimalik ja nii palju, kui vajalik. Sotsmaksu alampiiri kaotamine võimaldaks paindlikumaid töösuhteid ja võimaldaks pakkuda ka osalist töötamise võimalust. Olen veendunud, et see vähendaks ümbrikupalga maksmist, mitte ei suurenda, nagu riik täna pelgab.

Selgelt on vaja alandada tööjõumakse. Vabaerakond on pakkunud välja idee, et üksikisiku tulumaksu võiks vähendada 12-le protsendile ehk iga töötava inimese sissetulek suureneks kohe 8 protsenti. Lisaks oleme kaalunud võimalust liita esimene ja teine pensionisammas ja jätta vabatahtlikuks kogumiseks kolmas sammas. Kes tahab, see kogub ja kes ei soovi koguda peab leppima vanaduspõlves vaid tavalise pensioniga.

Sellest rahast, mis riik maksab täna teise sambasse, oleks võimalik tõsta tänaseid pensione 130 eurot. Ja seda kohe, mitte 3 või 4 aasta perspektiivis. Lisaks tuleks see raha kohe ringlusesse tagasi, mitte ei koguneks pankade kätte neile kasumi teenimiseks.

Kuidas hindad tänase valitsuse tegemisi ja hakkamasaamist?

Näiteks maksuvaba miinimumi jõuline tõstmine, mis oli Vabaerakonna 2015. aasta valimisprogrammis kesksel kohal, on tänase koalitsiooni poolt ellu viidud ja see oli samm õiges suunas. Nad suutsid sinna külge käkerdada küll suhteliselt keeruka ja arusaamatu astmelise tulumaksu arvestuse, mis IRL-i arvates sisaldab küll astmeid, aga samas ei ole astmeline.

Kogu selle astmeid sisaldava mitte astmelise tulumaksu kehtestamisel avastati alles hiljem, et töötavad pensionärid ei sattunud mitte võitjate, vaid hoopiski kaotajate poolele. Pension ei ole tulu selle klassikalises tähenduses. See on küll tulu, aga sellelt on maksud juba varasematel tööaastatel tasutud. Vabaerakonna seisukoht on, et pension ei tohi kuuluda maksustava tulu hulka ja peab pensionärile kätte jõudma maksuvabalt.

Lisaks juba eelpool mainitud aktsiiside jaburus, mis tuleb kindlasti tagasi pöörata. Kui ikka sajad miljonid valguvad riigist välja, siis tagasi pööramine peaks selle peatama ja ajapikku ka tagasi tooma. Ei ole kuidagigi loogiline, et aktsiiside alandamine tähendaks veel vähem laekumist, mida püüab meile tänane valitsus serveerida.

Tasuta transport on minu arvates toonud küll inimesi bussidesse juurde, kuid ei ole täitnud oma eesmärki ja on tootnud lõputut segadust ja ebatervet konkurentsi. Eesti inimene on arukas  ja ei soovi, et kõik liigutused ette kirjutataks. Meil pole vaja lapsehoidja-riiki, tahame ise otsustada, mida, millal ja kuidas teeme. Vasakpoolne valitsus ei sobi Eestile ja see projekt tuleks nüüd kiiremas korras lõpetada.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.