Andres Herkel: eeldame, et riigikogu on kõige olulisem reformifoorum

Arvamus, Uudised03.04.2018

Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni liige, riigikogu korruptsioonivastase komisjoni esimees Andres Herkel kirjutab oma blogis, et äsja riigikogus arupärimisele vastates ütles riigihalduse minister Jaak Aab, et ministeeriumis on valmimas haldusreformi läbiviimist analüüsiv kogumik. Ministri sõnul oli tema sisend selline, et kõige muu kõrval peab seal sisalduma ka kriitiline vaade.

Mina tegin selle peale oma kõnes Raja Teelet ja pakkusin ministrile, et Vabaerakonna fraktsioon võiks selle vaate esitamise vabalt enda peale võtta. Miks? Eeskätt sellepärast, et oleme neid teemasid tõstatades järjepidevat tööd teinud. Eeldame, et riigikogu on kõige olulisem reformifoorum ja meie küsimuseasetustest ei saa mööda vaadata.

Kui kõik kokku võtta, siis esitasid Vabaerakonna saadikud umbes aasta jooksul – peamiselt 2017. aasta esimesel poolel, kui liitumised olid täies hoos – kokku 21 haldusreformi puudutavat arupärimist ja kolm eelnõu. Arupärimised puudutasid erinevaid ühinemisotsuseid, geograafiliselt ja kultuuriliselt ebaloogilisi liitumisi, nimeküsimusi ja nende külade saatust, mis liitumiste käigus oma loomupärasest tõmbekeskusest eemale tõmmati.

Eelnõudes ergutasime valitsust võtma rohkem vastutust, et reformi käigus oleks võimalik teha erandeid ja leida paindlikumaid lahendusi seal, kus uus omavalitsus ei saa kätte nõutavat 5000 elaniku piiri või mõne küla soov kuuluda teise omavalitsusse põrkub liitumissunnist heitunud volikogu vastuseisule. Pakkusime välja ka kultuuriliselt tervikliku Setu valla moodustamise, mis ka toimus.

Tõsiasi on see, et umbes kaks kolmandikku Vabaerakonna probleemitõstatustest on nüüdseks jõudnud kas meie poolt pakutud lahenduseni või liiguvad selles suunas. Kahjuks on aga tegemist olulise ajakaotusega. Kõik erandid, mis tehti 5000 elaniku nõudest reformi lõpujärgus (kui minister Aab oli minister Mihhail Korbi just välja vahetanud), tulnuks teha kiiremini. Palju asjatut vaidlust, närvikulu ja muid jamasid oleks ära jäänud.

Seega, lugupeetud minister Jaak Aab, lugupeetud kogumiku toimetaja Sulev Valner! Meie panus riigikogus on piisavalt kaalukas ja see peaks teie kogumikus kajastamist leidma. Vastavad kokkuvõtted ja väljavõtted riigikogu stenogrammist on võimalik kiirelt kokku panna.

Sel nädalal riigihalduse ministri poolt vastatud arupärimine keskendus külade kuuluvusküsimusele eeskätt Sauga näitel. See on just selline probleem, mis jäeti reformi käigus laperdama ja nüüd on lahenduseni jõudmine palju kohmakam. Nüüd on Tori volikogus probleem uuesti tõstatatud. Rahvaküsitlusi ja emotsionaalseid koosolekuid on juba varem peetud. 2016. aastal leidis haldusreformi Lääne-Eesti piirkondlik komisjon, et “Sauga valla ühinemisel Tori valla ja Sindi linnaga tekiks sisemiselt vähese sidususega vähe jätkusuutlik omavalitsus, mille eri osiseid ühendab omavahel Pärnu linn.” Aga me oleme ikka samas punktis.

Tsiteerin lõpuks kirja, mille saatis mulle pärast ministri vastuste ärakuulamist Sauga elanik ja nüüdne Tori volikogu liige Piret Lille: „Minu jaoks jäi ministri vastustest kahjuks kõlama tugev vastutusest eemaldumine ning arusaamatu erapooletus. /—/ Rahandusministeerium kuulutab, et haldusreformi eesmärk on võimekad omavalitsused, kes suudavad kohalikku elu terviklikult arendada, et inimestel oleks hea elada. Kuidas saab omavalitsus olla võimekas, kui selle osad ei asu isegi ühes toimeruumis?“

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.