Andres Herkel: Enam ei saa vaikida, kõik koostöökatsed on luhtunud

Arvamus04.09.2018

Vabaerakonna esimees Andres Herkel saatis erakonnakaaslastele kirja, milles tõdeb et kõik koostöökatsed on luhtunud. Avaldame tema kirja täismahus:

Austatud Vabaerakonna liikmed!

Enam ei saa vaikida, kõik koostöökatsed on luhtunud!

Minu kohus on kõigile teatada, et 30 augustil pakkus Jüri Adams Vabaerakonna juhatusele 8-punktilise aluse, et leppida kokku erakonna üldkoosoleku rahumeelne kokkukutsumine juhatuse poolt koostöös ja suhtluses allkirjade kogumise rühma liikmetega. Seda lähenemist toetas seitse juhatuse liiget, vastu oli kaks juhatuse liiget, Haukanõmm ja Kollom, kes selle järel astusid järgmisel päeval juhatusest välja.

Adamsi põhimõtete järgi oleks üldkoosoleku päevakorras erakonna esimehe valimine, erakonna juhatuse valimine, valimiskampaania ja valimiste strateegiaga seotud küsimused. Samuti panime ette, et päevakorda ei võeta punkte, mille sisuks on sisevõitlus ja osapooled loobuvad algusest peale erakonnasisese võitluse sellistest vormidest, mis satuvad ajakirjandusse ja kujundavad erakonnale halba mainet. Nõudmised esimehe kohesest tagasiastumisest lõpetatakse ning keegi ei piira kellegi õigust uuesti kandideerida.

Juhatusest lahkunud nelja liikme tegevus on olnud kõigi rahupunktide sisu vastu. See on ka peamine põhjus, miks mitu päeva kestnud katsed silda ehitada põrkusid taas koostöösoovi puudumisele. Samal ajal hoopis hoogustati allkirjalehtede levitamist liikmeskonnas. Sellega eelistati konfliktsust koostööle.

Järelikult on kõik katsed otsida lahendusi tänaseks liiva jooksnud, mitte ükski kompromiss ei tööta ja viisakad inimesed on juba asunud hääletama jalgadega, erakonna liikmeskond väheneb. Paljude inimeste vaev, mis on kulunud Vabaerakonna ülesehitamisele, hävitatakse teadliku ja osalt ka kogenematusest tuleneva lammutustööga. Sellise infosõja ja meediafooni juures ei ole võitjaid ja kaotajaid, nii me kaotame kõik!

Ultimaatumid ja ühepoolsed inforünded, mis ei peatunud ka kokkuleppelise kodurahu ajal, eriti aga katsed juhatuse tööd mandaadist loobumisega halvata ja naeruvääristada ei saa kuuluda mõistliku ja demokraatlikult toimiva kodanikuühiskonna juurde. Veelgi enam, selline tegutsemine on vastuolus kõigi ideaalide ja ideedega, mida Vabaerakond on Eesti poliitikas kaitsnud ja oluliseks pidanud. Seega ei lammutata mitte üksnes Vabaerakonna struktuuri, vaid selle ideed ja olemasolu mõtet.

Kutsun kõiki Vabaerakonna liikmeid ja toetajaid tagasi nende väärtuste juurde, kutsun üles Vabaerakonna kaitsele! Ärgem uskugem neid, kes ütlevad, et väärtused ja ausad mängureeglid poliitikas ei maksa! Vastupidi, just meil tuleb neid lõpuni kaitsta. Kui Vabaerakond oma missioonis ebaõnnestub, siis tähendab see suurt lööki kogu Eestile, meie ühiskonnale ja koos tegutsemise kultuurile.

Meelekindlust!

Andres Herkel

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.