Andres Herkel kritiseerib idapiiri küsimuses vastutusest kõrvalehiilimist

Uudised24.07.2018

Andres Herkel rõhutab siseminister Anveltile seoses idapiiri kallinemisega, et ei tohi lasta ministritel ja ametkonnal vastutusest kõrvale libiseda. 

Vabaerakonna esimees Andres Herkel sai kirjaliku vastuse siseminister Andres Anveltile esitatud küsimustele idapiiri väljaehitamise kohta.

Herkeli sõnul on vastuses esitatud ohtralt arvandmeid erinevate piirilõikude hinnakalkulatsioonist 2018. aasta seisuga, aga paraku on mööda libisetud põhiküsimustele vastamisest.

„Esiteks pole piisavalt selgitatud, miks jäeti kõrvale tarastatud piirile alternatiivsed lahendused ning valiti kaalumisel olnud arendustest kõige kallim. Sellest, kuidas saavutada võimalikult vähese kuluga maksimaalne tõhusus, minnakse mööda. Teiseks on jäetud vastamata küsimusele, kes vastutab selle eest, et planeerimise käigus on idapiiri väljaehitamise hind praktiliselt neljakordistunud,“ selgitab Herkel. Vastuses püütakse Herkeli meelest jätta mulje, nagu olnuks tänavu avalikustatud 188 miljoniline piir esimene kalkulatsioon üldse, aga ometi opereeriti alates 2015. aastast 79 miljoni eurose kogumaksumusega.

„Sellest kõnelesid endine siseminister Hanno Pevkur ja peaminister Taavi Rõivas mitu aastat järjest. Keegi peab vastutama kas väga vale kalkulatsiooni või valeinformatsiooni levitamise eest, aga minister Anvelti vastus püüab seda kinni mätsida,“ on Herkel kriitiline.

Andres Herkelile saadetud kirjalikus vastuses viitab Andres Anvelt lühidalt, et lisaks välja valitud tarastatud piiririba lahendusele kaaluti veel kolme varianti. Esiteks olemasoleva piiririba puhastamist ning õhuvaatluste teel droonidega jälgimist. Teiseks olemasoleva piiririba puhastamist ning valvamist maapealsete andurite ning mobiilsete valveautode süsteemiga. Kolmandaks maismaapiiri minimaalset puhastamist ja korrastamist.

Andres Herkel rõhutab, et idapiiri väljaehitamisel tehtud mastaapsete valearvestuste eest peaks mõni minister või tippametnik võtma poliitilise vastutuse.

„Oleks elementaarne, kui kas Hanno Pevkur või Andres Anvelt tunnistaks tehtud vigu ja avalikult vabandaks. Või siis Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher räägiks, kes ja kuidas mõjutas teda 2015. aasta valimiste eel idapiiri maksumust tegelikust palju väiksemana näitama“ märgib Herkel.

Andres Herkel osundas tänavu 6. juulil siseministrile saadetud kirjalikus arupärmises, et algselt kalkuleeriti idapiiri väljaehitamiseks 79 miljonit ning nüüdseks on see summa koos ekspluatatsioonikuludega kasvanud kuni 320 miljoni euroni. Herkel küsis siseministrilt, kes vastutab esialgse kalkulatsiooni paikapidamatuse pärast.

 

 

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.