Andres Herkel küsib Andres Anveltilt idapiiri neljakordse kallinemise kohta

Uudised06.07.2018

Vabaerakonna Riigikogu fraktsiooni esimees Andres Herkel saatis täna siseminister Andres Anveltile kirjaliku küsimuse idapiiri (täpsemalt kontrolljoone) väljaehitamiseks planeeritavate kulude ligi neljakordse kallinemise kohta.

Andres Herkel osundab, et idapiiri  investeeringute hinnaks kalkuleeriti algselt 79 miljonit eurot. Tänavu talvel avalikustas politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher idapiiri välja arendamise kulude tegelikuks summaks ligikaudu 200 miljonit eurot.

19. veebruaril 2019 minu kirjalikule küsimusele vastates kinnitasite, et piiriehituse keskkond on ebasobiliku ehituspinnasega ning see teeb ainuüksi piiririba taristu rajamise ca 50 miljoni euro võrra kallimaks. Sellele pidid lisanduma täiendavad juurdepääsuteed, täiendavate lisavõimekuste vajadus seiresüsteemide osas jms. Teie erinevatest vastustest selgus, et esialgse kalkulatsiooni paikapidamatuse pärast ei vastuta õieti keegi ning piir ehitatakse vajalikus mahus välja.

Nüüd on RKAS-i eksperthinnangu alusel selgunud, et ehitushind kallineb veel ning koos ülalpidamiskuludega kerkib idapiiri hind koguni 320 miljoni euroni (sellest 60 miljonit on ehitushinna kallinemine ning 70 miljonit kulub ülalpidamiseks).

Lähtudes eeltoodust esitan järgmised küsimused:

  1. Milline on idapiiri väljaehitamise detailne kalkulatsioon, h. piiritara ehitamise maksumus, teede väljaehitamise maksumus, pinnase kuivendamine, maade täiendav väljaostmine, erinevad tehnilised lahendused jms?
  2. Millise hinnangu annate kalkulatsioonivigadele ja kuidas on võimalik, et pinnase eripära oli kuni 2017. aastani teadmata ning sellega ei arvestatud? Kes vastutab vigase kalkulatsiooni eest personaalselt?
  3. Praegu on 136 kilomeetri pikkusest piiriribast taraga kaetud 3,5 kilomeetrit. Mis paneb Teid arvama, et piiri väljaehitamine sellisena tagab maksimaalse tõhususe? Mil määral kasutatakse looduslikke tõkendeid nagu soo, järved jms?
  4. Millistesse etappidesse jaguneb piiri eeldatav väljaehitamine, kui kaua võtab see aega ning millised on alternatiivid, et saavutada maksimaalne tõhusus võimalikult kiirelt ja väheste vahenditega?
  5. Milliseid riigi muid kulusid on seoses piiri väljaehitamise kallinemisega kavas kokku hoida?

 

 

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.