Andres Herkel: omavalitsused vajavad paremat korruptsiooni ennetamist

Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon arutas eilsel istungil riigikontrolli aruannet, mis käsitleb korruptsioonivastase seaduse täitmist kohalikes omavalitsustes.

Erikomisjoni esimees Andres Herkel tõdes auditi põhjal, et kohalikes omavalitsustes esineb märkimisväärseid probleeme korruptsioonivastase seaduse täitmisel. “Samuti võib omavalitsuste vähene teadlikkus kaasa tuua seaduserikkumisi,” ütles ta. “Linnades ja valdades on tarvis hakata senisest enam kontrollima seaduse täpsemat täitmist ja muuta ennetustöö tõhusamaks, et korruptsioonijuhtumeid vältida.”

Herkeli hinnangul peavad justiits- ja rahandusministeerium koos tugevdama sisekontrolli ja jõudma infotehnoloogiliste lahendusteni, mis tagaksid omavalitsuste tehingupartnerite täieliku avalikustamise. “Ootame reaalseid samme, mis aitaksid auditis tuvastatud rikkumisi vältida,” lausus Herkel.

Erikomisjoni aseesimehe Anneli Oti arvates tuleks vältida omavalitsustes huvide konflikti. “Väikestes linnades ja valdades ei pruugita korruptsiooniohtu nii selgelt tunnetada, seetõttu võivad ametnikud kergesti sattuda korruptiivsetesse olukordadesse,” rääkis Ott. “On tähtis tõsta inimeste teadlikkust, et selliseid situatsioone vältida.”

Kontrolliaruannet tutvustasid istungil erikomisjoni liikmetele riigikontrolli esindajad. Riigikontrolör Alar Karis on juba varem auditile saateks öelnud, et rikkumiste riskist kõneleb juba omavalitsuste juhtide sagedane seotus eraettevõtetega. Näiteks on omavalitsuse äriühingute ja sihtasutuste juhtidest otseselt seotud mõne eraettevõttega üle 90 protsendi. “Loomulikult on väga hea, kui inimesed on ettevõtlikud, ja ootuspärane, et need, kes on aktiivsed majanduselus, on seda ka ühiskondlikus elus,” toonitas riigikontrolör.

Seotud inimene: 
Andres Herkel