Andres Herkeli vastus Vabaerakonna Kagu-Eesti piirkonna juhatuse liikmetele

Kommentaar08.09.2018

Kuna Vabaerakonna Kagu-Eesti piirkonna juhatuse liikmete kiri on juba jõudnud Delfisse[1] avaldab Vabauudised vabaks kasutamiseks Andres Herkeli vastuse täies mahus.

Austatud Kagu-Eesti juhatuse liikmed!

Tänan juhatusele saadetud seisukoha eest. Siiski ei saa ma nõustuda Teie kirjas toodud hinnangute ja põhiliste terminite kasutamisega.

Vabaerakond on väga demokraatlik erakond. Meil on juhatuse koosseisu alates 2015. aasta valimistest uuendatud neljal korral, teised parlamendierakonnad on seda teinud 2-3 korda.

Vabaerakonna juhatus valiti vähem kui neli kuud tagasi ja on legitiimne. Küll aga ei saa heaks kiita pahatahtlikku praktikat, kus mitmed juhatuse liikmed tagasi astusid, püüdes sellega kahjustada juhatuse mainet ning mõjutada uute valimiste esilekustsumist.

6. septembri koosolekul teatas mitu juhatuse liiget (minu mälu järgi vähemalt kolm või isegi neli), et nad on oma kohustusi täitnud, ei näe mingit põhjust tagasiastumiseks ega juhatuse umbusaldamise viimiseks üldkoosolekule. Küll aga kerkis üles probleem, kuidas täita juhatuse puuduolevate liikmete kohad, kui asendusliikmed juhatusega liitumise kutsele ei vasta ja selgub, et juhatus on väiksem kui 10-liikmeline. Sellele probleemile pakkus juhatus üldkoosoleku päevakorda ka võimaliku lahenduse.

Ja lõpuks. Te räägite “poliittehnoloogiast”. See on Venemaal kasutusele võetud mõiste (Surkov, Pavlovski jt.), mis seal tähendab masside hoiakute ja suhtumise kujundamist meedia abil (desinformatsioon, teadlikult korratud valed, sildistamine jne.). Eestis on seda mõistet kasutatud esiteks valesti ja teiseks teadliku sildistamise vahendina, seda kahjuks ka meie erakonnas. Poliittehnoloogiaks ei saa nimetada olukorda, kui kellelgi on häälteenamus ja see on saadud legitiimselt. Kui Aimar Altosaart ja Vello Väinsalu nimetati kevadel poliittehnoloogideks, siis ei vastanud nemad sellele ühegi tunnuse alusel.

Jätan siinkohal avamata selle, kas Vabaerakonna kui sellise vastu 13. augustil avatud meediakampaania on poliittehnoloogia või kuidas seda juhitakse. Aga igal juhul on sellel palju rohkem poliittehnoloogia tunnuseid, kui sellel, mida teie tehnoloogiaks nimetasite.

Mõistan, et need ja mitmed teised probleemid eeldavad pikematki lahtirääkimist, silmast-silma kohtumist. Kui helistate 5056540 või saadate sms-i, olen selleks alati valmis, muuseas kasvõi täna pärast telgiüritust Karksis võin vajadusel sõita Valka või Võrru.

Tänuga,

meelekindlust ja olukorra mõistmist soovides

Andres Herkel


Viited

  1. Vabaerakonna Kagu-Eesti piirkonna juhatuse liikmed on parteis toimuva pärast mures ja ähvardavad lahkuda, Delfi

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.