Ants Erm: ETV+ juhi kodakondsus eeldab lojaalsust Venemaale

Arvamus05.11.2018

Suure üllatusega lugesin, et ERRi juhatuse poolt ETV+ peatoimetajaks valitud Ekaterina Taklajal on Vene kodakondsus.

ETV+ on telekanal, mille eesmärk on aidata kaasa Eesti Vabariigi põhiseadusega sätestatud Eesti riigi ülesannete täitmisele. Nendest eesmärkidest kõige olulisemad on eesti keele ja kultuuri arendamine, Eesti riigi ja eesti rahvuse püsimise väärtustamine ja demokraatliku riigikorralduse edendamine.

Kinnitades ETV+ peatoimetajaks Vene Föderatsiooni kodaniku on ERR juhatus põhjustanud lubamatu huvide konflikti. Vene Föderatsiooni kodakondsus, nagu iga teise riigi kodakondsus, eeldab lojaalsust oma riigile – Venemaale. Seejuures ei ole tegu ka oma kodumaal tagakiusatud dissidendiga.

Avalik-õigusliku ringhäälingu vastutavates ametites peaksid olema Eesti kodanikud. Eriti küüniline on otsus valida vastupropaganda kanali juhiks Venemaa kodanik ja seda olukorras, kus Kreml peab infosõda Euroopa, sh Eesti Vabariigi vastu.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.