Ants Erm küsib Oudekki Loonelt: kas ohver ja timukas väärivad tõepoolest võrdset lugupidam

Arvamus, Uudised09.04.2018

Samal ajal kui president näeb vaeva, et Eesti oleks NATO vihmavarju all piisavalt kaitstud Putini agressiivsete ambitsioonide eest, mõnitab peaministri erakonna liige meie ja meie kõige olulisema liitlase presidente.

Võib ju diskuteerida, kas “headuse telg” on kõige adekvaatsem väljend Eesti ja USA suhete iseloomustamiseks, aga miks mitte lisada riigiviisidil veidi suhkrut juurde. Igal juhul on see kordi pragmaatilisem ja moraalsem, kui riigikogu liikme poolt pakutav: “Niisugune kitsarinnaline moralism pingestab asjatult riikidevahelisi suhteid: täna vajame rahu säilitamiseks ja kaubanduskonflikide vältimiseks just pragmaatilist lähenemist, kus kõigi osapoolte suveräänsust austatakse võrdselt ja kus ühelgi osalejal ei ole automaatset moraalset eelispositsiooni.” Ehk siis moraalist me ei räägi, kõik väärivad võrdset lugupidamist, nii De Gaulle kui Hitler, nii Mannerheim kui Stalin, nii Päts kui Ždanov. Nii ohver kui timukas.

Ühe “poliitiku” veidrad võrdlused ehk ei väärikski tähelepanu, paraku, “filosoofia”, mida politoloogia magister Oudekki Loone propageerib, ei ole vaid tema isiklik nägemus, vaid Tallinna ülikooli ühiskonna- ja riigiteaduste ühe koolkonna (Rein Müllerson1, Tõnis Saarts, Oudekki Loone) filosoofia, mis kõige üldisemalt põhineb väitel, et tõde ei ole olemas, on vaid erinevad diskursused – teisisõnu, tõde on vaid vaataja silmades. Ei ole olemas head ega kurja, õiglust ega ebaõiglust, valet ega õigust, ka rahvusvahelist õigust mitte.
Võiks ju öelda, et las nad räägivad – karavan läheb edasi. Ent seesama seltskond õpetab ka eesti tulevasi õpetajaid ja see on juba kurjast.

Vastulause Oudekki Loone artiklile (“Oudekki Loone presidendi „headuse teljest“: ka Hitler ja Mussolini võinuks üksteist nii kutsuda”, EPL, 04.04. 2018)

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.