Ants Erm: Reformierakonna teerull Viimsis logiseb

Arvamus10.10.2018

Aastaid Viimsi vallas küüniliselt võimu teostanud Reformierakonna ühtsus hakkab kaduma.

Käesoleval nädalal toimus Viimsi volikogus märgilise tähendusega hääletus Viimsi Raamatukogule uute ruumide leidmiseks. Kohalik võimuliit soovis väga hämaratel asjaoludel raamatukogu kolida 15-aastase lepinguga rendipinnale endisse Decora ehituspoodi Moskva ärimehele Vassili Koshelevile kuuluvas Viimsi Marketis. Napilt (häältega 9:8) saavutasidki nad oma eesmärgi. Ent senini ühtsena püsinud Reformierakonna hulgast hääletas koos opositsiooniga selle ettepaneku vastu kolm volikogu liiget, sealhulgas volikogu esimees.

Oleme koos Ivo Rulliga (kes on Viimsi volikogu fraktsiooni Ühinenud Opositsioon esimees) tegelenud raamatukogule väärika hoone rajamise teemaga pool aastat. Tegime avaliku petitsiooni (https://rahvaalgatus.ee/initiatives/1d5663f9-9a08-4a80-a843-17daba487f2b), oleme esitanud mitmeid arupärimisi vallavanem Siim Kallasele ning hoidnud volikogu istungitel teema arutelu fookuses.

Enne eilset istungit selgus, et vald oli Decora poolt vabastatud ruumidega käinud tutvumas juba 26. jaanuaril 2018 (Decora kolis Viimsist Mustamäele 03. jaanuariks!) ja Viimsi Market on vastavalt kokkuleppele teinud vallale üüripakkumise juba 3. märtsil 2018 (sic!), vt. ka http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kaubanduskeskus-nouab-viimsi-vallalt-raamatukogu-uurilepingu-solmimist-sest-vald-lubas-seda-juba-enne-konkursi-valjakuulutamist?id=83939873. Sellest kõigest ei teavitatud volikogu liikmeid isegi mitte siis, kui teema 19. juunil esimest korda volikogu ette toodi.  Häältega 19:0 otsustas Viimsi Vallavolikogu teha Viimsi Vallavalitsusele ülesandeks Viimsi Raamatukogu uute ruumide kasutusele võtmiseks erinevate alternatiivsete lahenduste (minimaalselt kolme, selle täienduse tegi Ivo Rull) väljapakkumise.

Juulikuus, mis on kõige tavapärasem puhkuste kuu, kuulutas Viimsi Vallavalitsus välja Viimsi Raamatukogu üüripinna konkursi. Konkursitingimuste kohaselt oli pakkumiste esitamise tähtajaks 1.august. Tähtajaks laekuski vaid üks pakkumine OÜ-lt Viimsi Market Decora ehituspoe alt vabanenud pinnale. Kuhu jäid alternatiivid?!

Arusaamatuks jääb, millist kasu vallale näeb vallavalitsus just sellise lahenduse teostumisel võrreldes võimalike alternatiividega, nt. uue raamatukogu ehitamisele Talentide Kooliga kokku või kõrvale. 13. märtsil andis vallavolikogu heakskiidu 5,6 ha Allika kinnistu omandamiseks Lubjamäe all, seejuures jäävad vahetusse lähedusse ka Viimsi Riigigümnaasium ja Haabneeme kool, omandatud kinnistule on planeeritud Talentide Kool (kunst, muusika etc). Raamatukogule uute, kaasaegsete ruumide leidmine on olnud arutluse all juba vähemalt viis viimast aastat. Jääb arusaamatuks, miks vallavalitsus algatas detailplaneeringu ja arhitektuurikonkursi ainult Talentide Koolile, kui oleks võinud planeerida kooli ja raamatukogu kokku. Kas tehing hr.Kosheleviga, oli selleks hetkeks juba lukus?

Pakkumises, mille volikogu heaks kiitis, on üürihinnaks küsitud 8,5 EUR/m2. Aga täpselt samad ruumid on portaalis KV välja pakutud hinnaga 7,54 EUR/m2  (hinnale lisandub käibemaks). Miks on Viimsi vald valmis maksma Viimsi Marketile lihtsalt enam kui 580 tuhat eurot boonust? Mille eest?

15 aasta üüri hind kujuneks koos käibemaksuga 5,1 miljonit eurot. Uue hoone ehitusmaksumus jääks vahemikku 1000 – 1500 EUR/m2 . Isegi, kui võtame maksimumhinna, siis pakkumuses oleva üürisumma eest saaks ehitada 3500 m2 hoone. Või kui jääda sama pinna juurde (2780 m2), jääks krundi hankimiseks miljon eurot!

Millised on selliste lepingute sõlmimise tegelikud motiivid?

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.