Äripäeva ja Õhtulehe juhtkirjad: liigsetest ministrikohtadest tuleks loobuda

Uudised29.07.2018

Nii Äripäev kui Õhtuleht toetavad oma juhtkirjades Vabaerakonna poliitilist algatust ministrikohtade vähendamiseks.

Äripäev kirjutab oma 25. juuli juhtkirjas, et peaminister võiks anda tagasikäigu Reformierakonna ajal alanud poliitiliste ministrikohtade lisandumisele.

„Sisuliselt tähendaks tagasikäigu andmine ettevõtlus- infotehnoloogiaministri ning praegu Kadri Simsoni täidetava majandus- ja taristuministri ametikoha ühendamist taas majandusministri ametikohaks. Niisamuti praegu Riina Sikkuti täiedetva tervise- ja tööministri ning Kaia Iva täidetava sotsiaalkaitseministri ametikoha ühendamist taas üheks sotsiaalministriks,“ kirjutab Äripäev juhtkirjas.

„Äripäev mõistab, et päevapealt ministrikohta kaotada ei õnnestu, sest tähendab see erakondadele päris suurehulgalisi töökohti. Aga ettevalmistused võiks enne järgmisi Riigikogu valimisi ära teha, et uus koalitsioon saaks võtta aluseks taas 11 ministrikohta, mitte 14. Või hoidku jumal, tekitatakse veel kolm-neli tänasetel juurde,“ tõdetakse juhtkirjas.

Ka Õhtulehe toimetus jagab oma 29. juuli juhtkirjas seisukohta, et poolitamiste teel tekitatud ministrikohtadest tuleks loobuda.

Lähtuvalt Urve Palo vastutustundetust tagasiastumisest arutleb Õhtuleht oma juhtkirjas  Palo ametijärglase ning kogu valitsuse koosseisus teemal.

„Kui 14 ministrist on kahe aasta jooksul vahetunud tervelt kaheksa, siis ei saa ju kuidagi rääkida valitsuse töö järjepidevusest,“ märgitakse juhtkirjas.

„Jaak Aabi lahkumisel riigihaldusministri kohalt lasti käest võimalus tolle portfellita ministrikoha likvideerimiseks. Asemele saime uue ministri, kelle seni  säravaimaks mõtteks on osutunud põllul sünnitamine, kirkaimaks teoks aga  kopterisõit Ruhnu saarele, kus saarerahvas oli mandrist ära lõigatud,“ on Õhtuleht kriitiline.

„Kas Eesti rahvas on aga ära teeninud, et ministrid lahkuvad ametist suurtel kiirustel ja hulgakaupa? Kohusetundel ja riigi huvide esikohale seadmisel partei ja isiklike huvide ees pole tänapäeva väärtuste seas enam kohta. Ministriportfelli nurkaviskamiseks piisab erakonnaliikme peale solvumisest. Kas Vabaerakonna väljend oma aega täis tiksuva valitsuse kohta on just kohaseim, aga kui peaministri sihiks on vaid kipaka valitsuse kiuste võimul püsimine, siis on latt kahetsusväärselt madalale lastud,“ kirjutab Õhtuleht juhtkirjas.

Õhtuleht jõuab juhkirjas järelduseni, et valitsusel tuleks poolitamiste teel tekitatud ministrikohtadest loobuda.

Vabaerakond on esitanud Riigikogu menetlusse seaduseelnõu 636, millega vähendatakse riigi kulutusi valitsemisele, kaotades kolme ministri ja seitsme nõuniku ametikohad, kokkuhoiuga 450 000 eurot aastas.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.