Artur Talvik tselluloositehasest: riiklike eriplaneeringute algatamine peab olema kohalike

Uudised06.06.2018

Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni esimees, maaelu komisjoni liige Artur Talvik andis riigikogus üle planeerimisseaduse täiendamise seaduse eelnõu, mis kohustab valitsust erahuvides algatatud eriplaneeringu korral tegema koostööd kohaliku omavalitsuse üksustega. Vabaerakonda ajendas eelnõud algatama Tartu tselluloositehase eriplaneering, mille algatamist ei kooskõlastatud Tartu linnaga ega kohaliku kogukonnaga.

Eelnõu esitamise tingis valitsuse soovimatus arvestada kohalike omavalitsuste ja kohalike elanike huvidega eriplaneeringute algatamisel ja menetlemisel. Eelnõu eesmärgiks on anda kohalikele omavalitsustele suurem kaasarääkimise õigus, kui taotletakse eriplaneeringut erahuvides. Tööstusega seotud ja erahuvides algatatud eriplaneeringute suhtes ei pea kehtima sarnased tingimused riiklikes huvides ja Eesti riigikaitset ning julgeolekut puudutavates küsimustes planeeritavate kaitserajatiste rajamise kohta.

Eriplaneeringute algatamine erahuvides ei tohi olla meelevaldne ja peab arvestama kohalike omavalitsuste ja kohalike elanike huvidega. Erahuvides algatatud eriplaneeringute korral peab läbi rääkima kohalike omavalitsustega ja saama nende nõusoleku investeeringute tegemiseks. Oleme seisukohal, et inimesi puudutavad otsused on vaja langetada neile võimalikult lähedasel tasandil. Samuti ei tohi põhjendamatult piirata kohalike omavalitsuste autonoomiat.

“Valitsus ei ole peaministri isikus siiani suutnud otsustada, mida nad kavatsevad Tartu puidurafineerimistehase eriplaneeringuga teha. Vabaerakonna fraktsioon leiab, et erahuvides eriplaneeringu algatamine ei ole sellisel kujul õige. Leiame, et just nimelt eraalgatuslikult alustatud eriplaneeringud peavad olema kooskõlastatud, kokku lepitud kohaliku omavalitsuse ja kohalike inimestega. Seda kohustust praeguses seaduses ei ole. Teeme vahe sisse – ütleme, et riiklikult tähtsate nagu energia- või riigikaitseobjektide puhul võib eriplaneeringu kehtida sellisel kujul, nagu on kirjas ka praeguses seaduses. Ent kui tulevad mängu eraettevõtted ja tööstused, siis peab kohaliku kogukonnaga läbi rääkima. Kohalikul omavalitsusel peab olema õigus oma siduvat seisukohta välja öelda,” selgitas Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni esimees Artur Talvik eelnõu üleandmisel.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.