Artur Talvik uurib minister Simsonilt, miks ei kattu Rail Balticu erinevate tasuvusanalüüs

Uudised30.05.2018

Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni esimees Artur Talvik pärib majandus- ja taristuminister Kadri Simsonilt aru Rail Balticu tasuvusanalüüside erinevuse kohta.

Talvik viitab arupärimises erinevustele Eesti, Läti ja Leedu valitsuste Rail Balticu ratifitseerimise seaduse seletuskirjas väljatoodud sotsio-ökonoomilises kasus ja logistikafirma Aecom koostatud tasuvusuuringu tulemustes.

“Miks ei lange Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vahelise Rail Balticu raudteeühenduse arendamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse seletuskirjas esitatud arvud kokku avaldatud Aecomi aruandes esitatud arvudega? Palun esitage 2015. aastal tapsustatud Aecomi uuringu tulemused, mis on seletuskirja järgi Rail Balticu rajamisega seonduvate otsuste ja rahastuskokkulepete aluseks,” küsib Talvik majandusminister Simsonilt.

Aecom viis läbi Rail Balticu tasuvusuuringu 2011. aastal ja EY 2017. aastal, kuigi mõlema uuringu kohaselt on projekt eraldiseisvalt kahjumlik ning sotsiaal-ökonoomilisi tegureid arvesse võttes kasumlik, siis erinevad uuringute kohaselt Rail Balticu projekti tasuvus märkimisväärselt: Aecomi uuringu järgi on projekt 1,37 miljardi euroga plussis ja EY uuringu kohaselt 879 miljoni euroga plussis.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.