Seks ei ole korruptsioon: Talvikust sai teist korda riigikogu korruptsioonivastase erikomi

Uudised13.06.2018

Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni erakorralisel valimisel valiti esimeheks Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni liige Artur Talvik ja aseesimeheks keskerakondlane Anneli Ott.

Erakorralised valimised toimusid seoses korruptsioonivastase erikomisjoni senise juhi Andres Herkeli lahkumisega erikomisjonist ja Artur Talviku asumisega erikomisjoni liikmeks.

Korruptsioonivastase erikomisjoni uus esimees ja aseesimees selgusid kordusvalimistel, kuna esialgu esimeheks valitud Anneli Ott astus esimehe kohalt tagasi vahetult pärast valimistulemuste selgumist. Seejärel toimusid uued valimised ja erikomisjoni esimeheks osutus valituks Artur Talvik. Parlamentaarse tava kohaselt juhib korruptsioonivastast erikomisjoni opositsiooni esindaja.

Riigikogu suures saalis kiideti 12. juunil 71 poolthäälega heaks Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni eelnõu nimetada parlamendi korruptsioonivastase erikomisjoni liikmeks Vabaerakonna endine esimees ja varem sama komisjoni juhtinud Artur Talvik.

Kohal oli 86 riigikogulast, kes näitasid üles erakordset üksmeelt: Talviku liikmeks saamisele ei olnud keegi vastu, ka erapooletuks ei jäänud ükski saadik.

Kui Talvik juhtis varasemalt riigikogu korruptsioonivastast erikomisjoni, tuvastas komisjon Talviku juhtimisel Tallinna Sadama suure korruptsioonivõrgustiku, millest on praeguseks välja kasvanud kohtukaasus.

Korruptsioonivastases erikomisjonis on kuus liiget. Komisjoni kuuluvad veel Mart Helme, Ants Laaneots, Jaanus Marrandi ja Mart Nutt.

Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon jälgib seadustes sätestatud korruptsioonivastaste meetmete rakendamist. Erikomisjon arutab ja hindab seaduses loetletud ametiisikute võimalikke korruptsioonijuhtumeid, jälgib Riigikogu liikmete tegevuspiirangutest kinnipidamist ja kontrollib huvide deklaratsioone. Kord aastas esitab erikomisjon Riigikogule ülevaate oma tegevusest.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.