Riigivaraste hirmust Artur Talvikust sai riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni liige

Uudised12.06.2018

Riigikogu suures saalis kiideti 71 poolthäälega heaks Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni eelnõu nimetada parlamendi korruptsioonivastase erikomisjoni liikmeks Vabaerakonna endine esimees ja varem sama komisjoni juhtinud Artur Talvik.

Kohal oli 86 riigikogulast, kes näitasid üles erakordset üksmeelt: Talviku liikmeks saamisele ei olnud keegi vastu, ka erapooletuks ei jäänud ükski saadik.

Kui Talvik juhtis varasemalt riigikogu korruptsioonivastast erikomisjoni, tuvastas komisjon Talviku juhtimisel Tallinna Sadama suure korruptsioonivõrgustiku, millest on praeguseks välja kasvanud kohtukaasus.

Riigikogu uurimiskomisjoni juht Artur Talvik (VE) nentis tunamullu juunis riigikogus komisjoni aasta pikkust tööd tuvustades, et parlamentaarne uurimiskomisjon ei saa anda lõplikku hinnangut sellele, mis toimus Tallinna Sadamas, kuid Talviku sõnul saab iga vähegi mõtlev inimene, et antud kaasus on täis poliitilist korruptsiooni.

“Sealt on näha, kuidas ühte riiklikku ettevõtet on ära kasutatud poliitilistes huvides. Ei tegeletud ühe äriettevõtte juhtimisega – nagu on üritatud seletada –, vaid tegeleti poliitilise kemplusega,” selgitas Talvik 2016. aasta juunis.

Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon jälgib, et Eesti riigi seadustes sätestatud korruptsioonivastaseid meetmeid ka tegelikult rakendataks. Komisjon arutab ja hindab seaduses loetletud ametiisikute võimalikke korruptsioonijuhtumeid, jälgib riigikogu liikmete tegevuspiirangutest kinnipidamist ja kontrollib huvide deklaratsioone. Kord aastas esitab erikomisjon riigikogule ülevaate oma tegevusest.

Erikomisjonil on õigus välja kutsuda isikuid ning nõuda tutvumiseks andmeid ja dokumente. Samuti on tal õigus teha ettepanekuid seaduste muutmiseks või täiendamiseks. Süüteo tunnuste ilmnemisel edastab erikomisjon materjalid uurimisasutusele või väärteo kohtuvälisele menetlejale.

Korruptsioonivastane erikomisjon valib esimehe 13. juuni istungil. Seni juhib korruptsioonivastase erikomisjoni tööd Vabaerakonna esimees Andres Herkel.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.