Arukas riigikorraldus toetab ettevõtlust

Uudised11.05.2019

Eesti Väike- ja KeskmisteEttevõtjate Assotsiatsioon (EVEA)soovitas Vabariigi Valitsusel lõpetada väliskaubanduse jaIT-ministri kandidaadi otsingud ning see ametikoht kaotada.

Vabaerakond nõustub EVEA seisukohaga. Tuletame meelde, et eelmises Riigikogu koosseisus esitasime eelnõu, mille eesmärgiks oli vähendada kulutusi riigi valitsemisele ja muuta ministeeriumide juhtimine selgemaks. Riigi kulude kokkuhoid peab saama alguse ministeeriumitest ning mittevajalike ministriametite ja nende nõunike kaotamise tulemusena. Ministeeriumid peavad olema eeskujuks kõikidele teistele ametitele.

Väikeettevõtete olukord ei ole täna kiita. “Kõrged tööjõumaksud ja suurenenud bürokraatia on teinud ettevõtmise Eestis väga keeruliseks ja riigi tasandil raiskamine on nagu punane rätik ettevõtjatele” ütles juhatuse liige Raivo Kokser ja lisas “Sellises olukorras peab väikeettevõtjate katusorganisatsioon oma tegevuses olema oluliselt jõulisem, et nende sõnumid jõuaksid ka valitsuse tasandile.”.

Vabaerakonna juhatus juhib tähelepanu asjaoludele, et väikeettevõtetel ei jätku ressursse investeeringuteks põhivahenditesse ning kasvufaasis olevatel ettevõtetel on sageli käibevahendite nappus. Kui alustavale ettevõttele on saadaval stardiabi, siis paar aastat tegutsenud ja uueks arenguhüppeks valmis ettevõttele laienemiseks vajalik finantstoetus puudub. Samuti on väikeettevõtetel probleeme turu leidmisega.

Vabaerakond leiab, et oluline on tegeleda väikeettevõtjaid puudutavate probleemide lahendamisega ja väheneva ning vananeva rahvastiku tõttu peab avalikke vahendeid kasutama eriti tulemuslikult ja tõhusalt. Hiljuti juurde loodud ministrikohad tulebki ära kaotada ja praegu on selleks just soodne võimalus. Sisuline töö tehakse nagunii ära ministeeriumi ametnike poolt. Arukas riigikorraldus toetab ettevõtlust.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.