August 2016

Jüri Adams. Kas presidendivalimised on teel valimiskogusse?

Erakondade kandidaatide ülesseadmine on Eestis ebasoovitav, ja sellisel praktikal on üldiselt halvad tagajärjed. See väide kehtib nii üldiselt kui ka kõikide erakondade kohta eraldi.

Mõni Vabaerakonna liige on avaldanud arvamust ja teinud ettepanekuid, et meiegi erakond kuulutaks välja nii-öelda erakonna presidendikandidaadi kandidaadi, või vähemalt erakonna esimese eelistuse. Seda isegi siis, kui sellise inimese ülesseadmiseks pole lootust 21 algatusõigusliku valijamehe allkirjade kokkusaamiseks.

Sirje Kiin. Tere, tere, globaalne eestlane!

Noorema põlvkonna kultuurilehte, mille nimi on Müürileht, toimetavad rahvusvahelised eesti intellektuaalid. Ajaleht on pakkunud alternatiivseid ja värskeid vaatenurki autoritelt, kes on õppinud või töötanud mõne aja välismaal või elavad laias ilmas ka praegu.

Olen sel lehel hoidnud silma peal lisaks traditsioonilisematele kultuuriväljaannetele nagu Sirp, Looming, Vikerkaar, Keel ja Kirjandus, Tuna, Teater.Muusika.Kino ja Akadeemia, millise vaimse rikkuse üle on eestlastel põhjust uhkust tunda, eriti kuna enamus neist on koos arhiividega juba mõnda aega vabalt netis kättesaadavad.

Jüri Saar. Kes kardab valijameest?

Parafraseerides Edward Albeed saab täna vastata, et presidendivalimiste minekut valijameeste kätte kardab Reformierakond. Või vähemalt märgatav osa selle juhtpoliitikutest. Ütles ju selle otseselt välja nimetatud erakonna juhatuse liige hr Rein Lang. Olles samas osav sõnaseadja täpsustas ta, et valimiskogu puhul hirmutab teda võimalus, et meie järgmiseks presidendiks saab EKRE peamees, mõisnik Helme.

Andres Herkel. President peab olema Reformierakonnast sõltumatu

2003.aasta kevadel avaldas toonane Riigikogu liige Toomas Hendrik Ilves Õhtulehes artikli „Nulltolerants, variserid ja Kristus“ (http://www.ohtuleht.ee/140262/nulltolerants-variserid-ja-kristus). Loole andis konteksti Res Publica kirikus antud puhtusvanne, millele järgnes ühe värske ministri arvukate liiklusrikkumiste avalikukstulek.

Aimar Altosaar. Vanad tulevad kapist välja

Arvamus, et noored on loovamad ja ettevõtlikumad kui vanad, on ajast, mil raske füüsiline töö ruineeris inimesed juba 40ndateks eluaastateks. Tänapäeval on arenenud maades keskea piir nihkunud juba kaugelt üle 60 eluaasta, sest rahvas elab kauem ja püsib terve ning töövõimelisena. Kui inimene tunneb ennast tervena, tahab täiega osaleda ühiskonna elus ning on töötegemiseks hakkamist täis, siis ta on ka loov ja ettevõtlik.

Märt Meesak: Reformierakond on hiljaks jäänud

Reformierakonna kakskümmend aastat vastuseisu haldusreformile on muutunud suureks toeks ja ambitsioonikaks eestkõneks reformile, mis muudab tegelikult ainult omavalitsusüksuste piire. Sama sisu oli ju haldusreformil varemgi. Reformierakond räägib oma suurest saavutusest ning opositsiooni pahatahtlikust venitamisest, kuigi on pidurit tõmmanud kogu oma valitsemisaja.

Sergei Metlev: Eesti ühiskonna arusaam vabadusest on muutumas

Koos ajastute vahetumisega muutub ka arusaam vabadusest ja selle väärtustamise viis. Okupatsioonide muuseumi nimevahetuse ja uue kontseptsiooni sisu ümber tekkinud terav vaidlus on osa vabaduse rõhuasetuste nihkumisest tänapäeva Eestis. Eesti riiki väärtustatakse aina rohkem väärtuste ja hüvede kaitsjana, mitte lihtsalt sümboolse saavutusena. 

Jüri Saar: „Ma tean teid, te kõik olete televiisorist!“

Meie presidendivalimised on jõudnud põnevasse faasi, sest järgmise nädala alguses selgub, kas riigikogu suudab uues presidendis kokku leppida. Põhiseaduse järgi on presidendi valimine riigikogu ülesanne ning seda ülesannet peavad rahvasaadikud täitma. Probleem on selles, et riigikogu valimiste favoriidid ei ole eelistatud seisus valijameeste kogus, mis tähendab, et ühe põhiseadusliku protseduuriga saab presidendiks üks, teisega teine. Ja mõlemad on samal ajal parimad võimalikud.

Jüri Saar. Presidendikandidaadi elitaarsed visioonid

Presidendikandidaat Siim Kallas on öelnud EE ankeedis (3. VIII 2016) „soovin, et Clinton, aga arvan, et Trump võidab“ ning lisanud, et viimase tehtavate muudatustega tuleb Eestil paratamatult arvestada. EEs kirjutab Kallas veel, et Trumpi võidu põhjuseks pidavat olema riigialamate rahulolematus ülematega (taaskordne masside mäss), mida võib läänemaailmas praegu kõikjal täheldada. See on tõrjutute „protest oma maa poliitilise ülemkihi, kogu ühiskonna senise demokraatliku korralduse vastu“. Selle konkreetseteks ilminguteks on Brexit ja Trumpi ootamatu edu Ameerika presidendivalimistel.

Sirje Kiin. Ehitagem Eesti kojad!

Tänavune Kotkajärve Metsaülikool leidis 49. aastat järjest aset Kanadas, Muskoka maakonnas asuvas eesti skautide suvelaagris, juhtmõtteks „Ehitagem eesti kojad!“

Seekordsed loengud ning arutelud olidki rohkem rakenduslikku ja praktilist laadi, alates arhitektuurist, sepakunstist, puitehitistest, genoomidest sünteetilises bioloogias, Estcubi projektist, mis viis Eesti kosmosemaade hulka, kuni ökoloogilisema kogukondlikkuse, majanduse, poliitika ja isegi liivlaste riigi ehitamiseni.