August 2018

Elo Lutsepp: riigihalduse minister peaks olema ka riigimees

Seotud inimene: 
Elo Lutsepp

Hakkame Eestis jõudma ajajärku, kus meil ei jagu mitte ainult keevitajaid, IT-spetsialiste, kaubanduskeskuste müüjaid ja maasikakorjajaid. Enam pole võtta ka volikogudesse otsustajaid ja ettevõtetele tegevjuhte, sest ühed ja samad inimesed peavad täitma järjest enam tööülesandeid.

 

Aimar Altosaar: millest tuleb ettevõtjate võõrtööjõu-armastus?

Aimar Altosaar
Seotud inimene: 
Aimar Altosaar

Kaubandus-tööstuskoja juhatuse esimees Toomas Luman ütles Postimehe ajakirjanikule vastates: «Paaril viimasel aastal pole elanikkond vähenenud, aga ta vananeb. Seetõttu on töötajate reguleeritud sisseränne möödapääsmatu. /…/ Vajame kordades rohkem võõrtöölisi, kui praegu siia tuleb.» (PM 01.08)

 

Jüri Adams: Mart Laari käendusel uue Res Publica poole

Seotud inimene: 
Jüri Adams

Äsja Eesti 200-ga liitumisest teatanud Margus Tsahkna, ekspeaminister Mart Laar ja Eesti 200 liige, ettevõtja Meelis Niinepuu on Postimehes kirjutanud riigikogu reformimise vajadusest ja reformijate motiividest. Riigikogu põhiseaduskomisjoni aseesimees Jüri Adams (Vabaerakond) vaatleb esitatud ettepanekute võimalikkust.

Vabaerakonna asejuht Kaul Nurm Margus Tsahkna ettepanekuist: just tema ajal arendati äärmuseni kõik valijate petmise vormid

Seotud inimene: 
Kaul Nurm

Kui siiras on poliittehnoloog Margus Tsahkna ümbersünd demokraadiks? See küsimus tekkis ilmselt paljudel, kes lugesid Postimehest pikaaegse IRL-i ideoloogi ja otsustajast tagatoa liikme, Eesti 200-ga liitunud Margus Tsahkna arvamuslugu “Riigikogu tugevdamise reform“, nendib Vabaerakonna aseesimees Kaul Nurm.

Enn Meri: Hooldekodude süsteem vajab ümberkujundamist

Seotud inimene: 
Enn Meri

Paraku kasvab Eestis igal aastal nende eakate inimeste arv, kes ise enam oma igapäevaste toimingutega hakkama ei saa. Seadus määrab esimese vastutuse perekonnaliikme toimetuleku ja hoolduse eest perekonnale. Alles siis, kui perekond ei saa, ei suuda või ei taha kanda hoolt mitte toimetuleva perekonnaliikme eest, tuleb kohalikul omavalitsusel võtta vastutus eaka hoolduse eest.

Heli Künnapas: riigikogulased töötagu tasuta ja tehku ruumi nõunikele? See ei paranda midagi

Seotud inimene: 
Heli Künnapas

Aeg-ajalt kostub hääli, mis ütleb, et Eesti riigivalitsemise juures võiks olla rohkem ärimehi. Nemad teavad, kuidas raha mõistlikult kasutada ega raiska. Ärimehed kasutavad talupojatarkust ja teavad, et halbade otsuste eest tuleb vastutada.

Küsige ja teile antakse. Nii öeldakse. Seega saimegi ärimehest riigihalduse minister Janek Mäggi. Kõik peaks õnnelikud olema.

Ardo Ojasalu: Tallinna maksumaksjate raha põletamine tuleb lõpetada!

Ardo Ojasalu

Edgar Savisaare rajatud kurikuulus Eesti Ühistupank on tänaseks reorganiseeritud Eesti Ühistukapitaliks. Paraku opereerib ka antud struktuur maksumaksja rahaga keskerakondliku Tallinna linnavalitsuse hämaral eestvõttel. Täna kureerib Ühistukapitali investeeringuid Tallinna abilinnapea, taaskord keskerakond kuuluv Aivar Riisalu.

Heiki Lill: lastetusmaks juba ju kehtib, aga piirangutega

Seotud inimene: 
Heiki Lill

Tarvis kehtestada lastetusmaks, nii kirjutas Peeter Espak Postimehe arvamusrubriigis (PM 10.7). Ta põhjendas, et kuna me kõik jääme vanaks, peab keegi suus meie eluolu kinni maksma, meid toetama. Ja need, kel on lapsed, on näinud vaeva ja kulutanud raha selleks, et keegi nende eest hoolitseks vanaduspõlves.

Vahur Kollom: peaministri otsustusruum

Seotud inimene: 
Vahur Kollom

Mai keskel esitas Vabaerakond riigikogu menetlusse vabariigi valitsuse seaduse muutmise eelnõu, millega sooviti valitsemiskulude vähendamiseks likvideerida kolme ministri ja seitsme nõuniku ametikoht.

Kaks kuud hiljem andis valitsus eelnõule oma arvamuse, milles ei toetanud meie erakonna algatust. Ühtlasi märgiti, et muudatus on formaalse iseloomuga ega kaalu üles sisuliselt töövõimelise valitsuse moodustamise vajadust. Ning et peaministri otsustusruumi ei peaks ilma kaalukate põhjendusteta kitsendama.

Krista Aru: kas oleme oma väikese riigi liiga keeruliseks teinud?

Seotud inimene: 
Krista Aru

Eestis on õnneks igal otsustaval ajahetkel leidunud neid, kes on kõikidest igapäevastest eriarvamustest hoolimata suutnud otsustada ja tegutseda üheskoos. Nii oli 1917. aasta 28. novembril, mil maanõukogu kuulutas iseseisva Eesti riigi sündi. Nii oli 1991. aasta 20. augustil, kui taastati Eesti iseseisvus. Mõlemal korral oli küsimus õige momendi tabamises ja selle kiires ärakasutamises: uks, mis uueks võimaluseks oli korraks avanenud, sulgus mõlemal korral Eestist endast sõltumatutel põhjustel taas väga kiiresti.

Aimar Altosaar: vanemad inimesed naasevad töötukassast šokiseisundis

Aimar Altosaar
Seotud inimene: 
Aimar Altosaar

Järjest sagedamini ilmub ka ajakirjanduses materjale, kuidas keskealised ja vanemad inimesed ei leia tööd, või kui seda pakutakse, siis püütakse tööjõu hind lüüa nii madalaks kui võimalik, vaatamata tööotsija kvalifikatsioonile ja kogemustele. Töötukassast tulevad inimesed šokeeritult Kuldliigasse, sest kõrgema hariduse ja väärika töökogemusega tööotsijatelt küsitakse sealt kalasilmselt, et kui madalale te olete valmis oma ootusi laskma! Hirmust,. et muidu ei saa enam ka Töötukassa tuge, on paljud valmis tõesti ka üliväikeste palkadega.

Heiki Lill: mis Vabaerakonnaga nüüd siis juhtus?

Seotud inimene: 
Heiki Lill

Viimane nädal aega on Vabaerakond olnud Eesti meedias äärmiselt suures huvifookuses. Seda seetõttu, et 18 erakonna liiget saatsid juhatusele kirja, milles oli sõnastatud erakonnas kerkinud probleemid.

Selle kirja olemasolu ja selle järel erakonna juhatuse koosoleku toimumine "lekkis" meediasse. Tekkis arvamus, et Vabaerakonnas on tohutu suured lahkarvamused.

Heiki Lill: Pole alust nimetada okupatsiooni "vene ajaks". Eesti okupeeris Nõukogude Liit, mitte Venemaa

Heiki Lill
Seotud inimene: 
Heiki Lill

Kooliajast mäletan, et kui üht klassikaaslast mingil põhjusel peeti lolliks ja teda pidevalt nii ka nimetati, siis ta hakkaski veel rohkem lollusi tegema. Usun, et psühholoogid oskavad seda paremini selgitada, aga tegu võiks olla eeldatava käitumisega.

Krista Aru: igaks otsuseks on oma aeg

Krista Aru
Seotud inimene: 
Krista Aru

Kui muutused on juba toimumas, on vist oluline aru saada ja otsustada, millal on õige hetk neisse sekkuda. Kui selle õige hetke mööda lased, võib kõik toimuv su enda alla matta või lihtsalt endaga kaasa viia. Sekkumine ei pruugigi tähendada midagi muud kui lihtsalt vajadust valida. Valida ühe või teise või hoopis kolmanda võimaluse vahel. Valik on lihtsam, kui tead eesmärki, milleni tahad jõuda.

Heiki Lill: EKRE ise püstitab märgi, ise võtab maha, ise süüdistab teisi, ise mälestab

Seotud inimene: 
Heiki Lill

14 aastat tagasi andis valitsus eesotsas Juhan Partsiga (toonane IRL) regionaalminister Jaan Õunapuule (Rahvaliit, EKRE eellane) ja siseminister Margus Leivole (Rahvaliit, EKRE eellane) korralduse „eemaldada Lihula kalmistult riigi maale omaniku loata püstitatud ebaseaduslik rajatis, mis kahjustab Eesti maine“. 

Krista Aru: koolis peab valitsema usaldus õpetaja vastu, mitte bürokraatia ja ettekirjutused

Seotud inimene: 
Krista Aru

Õpetaja on see, kes kannab ja loob vaimsust. Seda piiritlematut vaimset aurat, mille sisuks on loomupärane intelligentsus ja vahetu inimlik võlu, mida ei ole võimalik õppida ega treenida. Õpetajat iseloomustab ahne töökus, varjatud, aga seda tugevam missioonitunnetus ja vastutus mitte ainult oma töö, vaid kogu rahva ees. Ei ole ühtegi teist elukutset, millelt me nii palju, lisaks tavapärastele ametioskustele, ootaksime. Arst, kellest sõltub inimese elu, peab olema oma ala parim asjatundja.