Oktoober 2018

Heli Künnapas: Eesti Vabaerakond valis tuleviku!

Seotud inimene: 
Heli Künnapas

Pühapäeval tegid vabaerakondlased Raplas ajalugu: toimus Eesti esimene erakonna liikmete kokku kutsutud erakorraline üldkoosolek. Kui see lõppes, oli aga saalis tunda, et me valisime tuleviku. Ühise tuleviku.

Vabaerakonna uueks esimeheks sai Kaul Nurm. Kui osa pärnumaalasi küsib, kes ta on, siis Lõuna-Eestis kogus Nurm eelmistel riigikogu valimistel 1315 häält. Ta oli üle 20 aasta Eesti talupidajate keskliidu peadirektor.

Vahur Kollom: valitsuse viis asju ajada tekitab kõhedust

Vahur Kollom

Õhus on riigikogu valimiste hõngu. Erakondade valimislubadused tähendavad tulevikus riigieelarvele suurt survet. Kõikidel lubajatel on üks suur viga. Pole ära näidatud viisi, kuidas ja kust kallite ja veelgi kallimate lubaduste elluviimiseks raha leida.

Valitsuse viis asju ajada tekitab põhjendatud küsimusi, kas asju ikkagi aeti ausalt ja avatult. Teatud otsuste jõuline läbisurumine põhjustas ühiskonnas lõhestumist, mida olnuks võimalik vältida. Olgu selleks siis Rail Balticuga seonduv, tselluloositehas või maksuküsimused.

Kaul Nurm: Eesti valitsus viib riigi regionaalpoliitilise katastroofini

Kaul Nurm
Seotud inimene: 
Kaul Nurm

Eesti saab endale uuel Euroopa Liidu finantsperioodil Reformi- ja Keskerakonna valitsuse pikaajaliste valikute tulemusena ainult Tallinna «kuldsele ringile» jõukohase regionaalpoliitika. Muu Eesti maksumaksjatele jääb üle vaid rõõm see ühe lisamiljardi euroga kinni maksta, kirjutab Vabaerakonna esimees Kaul Nurm.

Statistikaameti andmetel oli 2016. aastal keskmine SKT (sisemajanduse kogutoodang) ühe elaniku kohta Tallinnas 26 500 eurot ja Põlvamaal 6600 eurot – vahe on neljakordne. Aastatel 2004–2017 on Harjumaa elanike arv kasvanud ülejäänud Eesti arvel 46 000 inimese võrra.

Vabaerakonna juht: Kaja Kallas kirub Jüri Ratase valitsust, ent Reformierakonna maksuprogramm on veelgi õnnetum

Kaul Nurm
Seotud inimene: 
Kaul Nurm

Kaja Kallas nimetab Jüri Ratase valitsuse kaheks ainsaks saavutuseks keerulist maksureformi ja untsu läinud aktsiisipoliitikat, kuid oma erakonna maksuprogramm on peegelpildis veelgi õnnetum.

Ebaõnnestunud on ka näide isejuhtivatest autodest, millest majandusteadlaste käsitlustes on saanud kõrgtehnoloogia ja progressi uus sümbol. Nimelt polemiseeritakse, et kaubavedusid hakkab juba järgmise 5 aasta jooksul teostama rekkameeste asemel tehisintellekt, mistõttu turumajandus ei jõua tööta jäävatele massidele enam samaväärse palgaga uusi töökohti asemele luua.

Heli Künnapas: Lasteaiad võiksid olla avatud ka õhtuti ja nädalavahetustel

Seotud inimene: 
Heli Künnapas

Lasteaednike liit tegi ettepaneku piirata sõimerühmade laste lasteaias viibimise aega, kuna on lapsi, kes veedavad lasteaias 10–12 tundi päevas ning kuni 60 tundi nädalas. Vabaerakonda kuuluv Heli Künnapas kirjutab, et eesmärgile – vähendada laste lasteaias viibimise aega – aitaks kaasa, kui lasteaiad oleksid kohatasuta ning senisest paindlikumate lahtiolekuaegadega.

Kaul Nurm: lõpetagem annetuste topeltmaksustamine

Seotud inimene: 
Kaul Nurm

Vabaühendustele tehtavate annetuste topeltmaksustamine piirab tõsiselt kodanikuühiskonna arengut ning tuleb lõpetada, leiab Vabaerakonna esimees Kaul Nurm.

Erakondade poolt nn katuserahade jagamine mitmele seltsingule ja mittetulundusühingule on tekitanud palju kriitilisi mõtteavaldusi. Tõepoolest, kui mõne sellisel moel raha saava vabaühenduse juhatuses tegutsevad ühe või teise erakonna liikmed, tekivad kahtlused erapoolikuses.

Heiki Lill: debatt riigikaitse üle olgu ratsionaalne

Heiki Lill
Seotud inimene: 
Heiki Lill

Valimiskampaania on käimas ning erakonnad teevad üha jõulisemaid avaldusi. Äsja saime riigikaitse teemal teada kaks uudist.

Esiteks tahab Keskerakond politseist eraldada piirivalve ning hakata piiri valvama ajateenijatega. Ning teiseks tahab Isamaa tõsta kaitsekulutusi 2,16 protsendi pealt 2,5 protsendile.

Ain Ostra: Ideede kopeerimisest on tähtsam nende ellu viimine

Seotud inimene: 
Ain Ostra

HILJUTI PÄLVIS avalikkuses suuremat tähelepanu mitme erakonna lubadus kaotada lasteaia kohatasu. Millegipärast omistas meedia selle automaatselt sotsidele, aga see ei ole päriselt tõene. Juba 2018. aasta kevadel avaldatud Vabaerakonna programmi seitsmendal leheküljel on kirjas: "Seisame selle eest, et igale lapsele oleks tagatud tasuta kodulähedane lasteaia- ja põhikoolikoht ning võimalus osaleda meelepärases huvitegevuses."

Enn Meri eelarvest: riigikogulasi köidavad teemad, millega eraettevõtetes tegelevad osakonnajuhatajad

Seotud inimene: 
Enn Meri

Tegelen riigieelarvega põhjalikumalt esimest korda. Nõustun õiguskantsler Ülle Madisega, et eelarvest ei ole kerge aru saada, see ei võimalda riigikogu liikmel tõepoolest otsustada eelarve kulude üle.

Vahur Kollom: mäng maksurahaga

Seotud inimene: 
Vahur Kollom

Riigikogus on menetluses 2019. aasta riigieelarve. Eelnõu esimene lugemine kestis tunde. Peeti kõnesid, kritiseeriti ja kiideti. Ei midagi uut siin päikese all. Excel on moes. Kolmteist lehekülge arve, mille juures üldsõnaline kirjeldus. Läbipaistmatusele on ka õiguskantsler tähelepanu juhtinud. Mõistmiseks on vaja läbi lugeda 280 lehekülje pikkune pea pool kilo kaaluv eelarve seletuskiri. Paras pähkel saadikutele, rääkimata maksumaksjast.