Aukohus

Aukohus tegeleb erakonnas tekkivate eetiliste ja isikutevaheliste vaidlustega ning vaatab läbi Vabaerakonna liikmete esitatud kaebused ja ettepanekud ning teeb omapoolseid ettepanekuid juhatusele. Aukohtu ettepanekud juhatusele on soovituslikud, kuid juhatus peab neid arutama ja langetama otsuse. Aukohtu liige ei saa olla esimees, juhatuse, ühenduse juhatuse ja revisjonikomisjoni liige. Aukohus juhindub oma tegevuses eetilistest põhimõtetest ja väärtustest.

Aukohtu menetluskorda vaata SIIT.