Eesti käitub nagu kommunistlik Hiina

Arvamus, Kommentaar, Pressiteade16.05.2020

Kommunistlik Hiina alustas 1958. aastal sõda viljaröövlitega – varblastega. Kommunistliku Hiina liider Mao Zedongi välja kuulutatud „Suur hüpe“ tähendas lisaks muule ka varblaste hävitamist, sest „suure juhi“ sõnul sõid varblased ära märkimisväärse osa teraviljast ning seetõttu jäävad hiinlased ise nälga. Linde hävitati tohutul hulgal ning hiinlased rõõmustasid saavutatud võidu üle. Tulemused aga avaldusid mõni aeg hiljem, kui kahjuritel ei olnud enam looduslikke vaenlasi – varblasi ning seetõttu järgnes ka toidupuudus ja nälg. 1960-1961 oli Hiinas nälg ning ametlike andmete kohaselt hukkus 20 miljonit inimest. Muutus ka ametlik retoorika ning „kahjulikke“ varblasi hakati riiki sisse importima, et taastuks looduslik tasakaal.

Kahjuks näib, et Eesti riik ei õpi teiste riikide vigadest vaid püüab järjepanu ise korda saata vigu, mida tuleb aastakümneid lappida!

Looduskaitseseadus ütleb ühemõtteliselt, et looduslikult esinevate lindude pesade ja munade tahtlik hävitamine ja kahjustamine on keelatud! Samuti on keelatud tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal.

Kas Keskkonnaamet (Keskkonnaministeerium) saab aru põhjus-tagajärg seosest, et andes raieloa lindude pesitsemise ajal, seab ta sellega otseselt ohtu lindude pesad ja munad? Häiritud on ka pesitsemine ja üleskasvatamine. See omakorda vähendab lindude (üraskite looduslike vaenlaste) paljunemist ning annab hoogu juurde üraski levimisele. Loa väljastamine kinnitab, et on eeskuju võetud endisest Hiina liidrist.

Kas Keskkonnainspektsioon kontrollib looduskaitseseaduse nõuetest kinnipidamist ning karistab selle nõude tegelikke eirajaid? Tekib küsimus, milline on riikliku looduskaitse tegelik eesmärk?

Eesti Ornitoloogiaühingu aruannete kohaselt on Eestis metsalinnustiku kompleksindeksi (53 liiki) trendi alusel perioodil 1983-2018 metsalinnustiku arvukus vähenenud 26% võrra. Liigispetsiifiliste arvukushinnangute ja trendide alusel on metsalinnustiku arvukus käsitletud perioodil vähenenud keskmiselt 42 600 – 58 800 paari võrra aastas. Paiksete liikide, samuti okasmetsaliikide arvukused näitavad suuremaid langusi, võrreldes rändsete, leht- ja segametsadega seotud liikidega ning generalistidega, mis viitab eelkõige kohalikele põhjustele ja mõjuritele meie metsamaastikus.

Uudised kinnitavad, et võitluses kooreüraskiga võetakse metsa maha ka keset pesitsemise ja poegade kasvatamise hooaega. Jääb selgusetuks kelle või millega lõppkokkuvõttes võideldakse? Kas põhjuse või tagajärjega?

Kas seadusandja jaoks on seaduste täitmine ikka oluline? Tuleb peatada Riigikogule esitatud taotlus Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni liitmiseks. Antud juhul toob kahe ameti liitmine tõepoolest kaasa halduskulude vähenemise, kuid ei taga keskkonnahoidu.

Eesti, ära korda kommunistliku Hiina vigu!

Eesti Vabaerakonna keskkonnatoimkond

16.05.2020

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.