Eesti Vabaerakond: pidu katku ajal

Arvamus, Pressiteade, Uudised05.07.2020

Eriolukord ja sellega kaasnenud piirangud mõjutasid oluliselt erasektori sissetulekuid. Näiteks meelelahutussektori jaoks avanes turg alles juulis ja sedagi tingimuslikult. Vähenesid inimeste sissetulekud ja paljud kaotasid töö. Kõik see mõjutab aga avaliku sektori tulusid ehk maksude laekumist.

Maksutulude vähenemine eeldab nii riigi kui kohaliku omavalitsuste eelarvete ülevaatamist ja kulude kärpimist. Isegi, kui riik kaasab laenuraha ja katab sellega puuduolevad summad, peab ohjama ebamõistlikku palgatõusu. Teisalt on äärmiselt oluline, kuidas laenuraha kasutatakse. Liigne priiskamine võib tulevikus kaasa tuua maksutõusu või uued maksuliigid.

Eesti Vabaerakond leiab, et kõrgemate riigiteenijate seadustest tulenev palgatõus kriisi ajal riivas inimeste õiglustunnet. Riigikogu liikme palk on alates 1. aprillist 2020. a 4330 eurot ja peale selle hüvitatakse kuluhüvitised igas kalendrikuus maksimaalselt summas 1299 eurot (30% ametipalgast). Palgatõus tõi kaasa ka kuluhüvitistele kuuluva summa kasvu. Eesti Vabaerakond esitas Riigikogule teabenõude kuluhüvitiste kasutamise kohta esimeses kvartalis, kuid seadusandja rikkus ise seadust ja jättis esitatud nõudele vastamata ning andmed esitamata. Vastav käitumine riivab rahva õiglustunnet ja Riigikogu autoriteeti.

Eesti Vabaerakond on seisukohal, et Riigikogu ja valitsus peavad käituma ettevõtjaga solidaarselt ja kindlasti vähendama kõrgemate riigiteenijate ametipalka. Samuti peab ära kaotama Riigikogu liikme kuluhüvitise. Kõrgemate riigiteenijate jaoks on tegemist peoga katku ajal. Oleme algatanud muudatuste esilekutsimiseks ka petititsiooni rahvaalgatuse keskkonnas.

Eesti Vabaerakond leiab, et kärpekava peab puudutama ka riigi ja kohaliku omavalitsuse ametnikke. Kindlasti ei tohi langetada nende töötajate palkasid, kus riik reaalselt kohtub inimestega – päästeamet, politsei, meditsiinitöötajad, lasteaiakasvatajad, õpetajad. Juhime tähelepanu, et ka kohalikud omavalitsused peavad olema kohusetundlikud. Näiteks Tartu linn planeeris 2020. aastaks oma eelarves 5,3 protsendist palgatõusu. Hetkel ei ole ühtegi märki, et Tartu linnavõim sooviks eelarvet muuta ja palgatõusu ära jätta. Palgakärbe peab kohalikes omavalitsustes saama aga alguse linnajuhtidest.

“Eelmise finantskriisi ajal tekkis hulgaliselt kiirlaenukontoreid, kust kergeusklikud inimesed võtsid laenu hetkeemotsioonide rahuldamiseks. Uskudes, et tegu on odava rahaga, mille saab kerge vaevaga tagasi maksta. Tegelikult aga satuti väljapääsmatusse tsüklisse ning maksukohustused lõid perekondadel jalad alt.” ütles Eesti Vabaerakonna esimees Heiki Lill ja lisas “Valitsus on otsustanud võtta tegevuskuludeks laenu. Kuid võetavate laenudega ei saa ega tohi finantseerida palkade maksmist. Vastutustundetu „kiirlaenu“ võtmine ning laenu kulutamine väärtust mitte lisavatele tegevustele ei tõsta meie konkurentsieelist, pigem alandab seda. Laenamine võib hetkel olla küll väga soodne, kuid maksma peavad seda tagasi homsed maksumaksjad. Kui me ei taga homsetele maksumaksjatele eeliseid globaalsel turul täna võetud laenudega, siis ei ole meil tegu tulevikku vaatava valitsusega vaid laenuorjusse laskumisega.”.

Eesti Vabaerakonna juhatus

05. juuli 2020. a.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.