Eesti Vabaerakond: teaduses ja kõrghariduses ei tohi olla kohta korruptsioonil. Vastutust kannab Eesti riigi pikaaegne vildakas ja ebapiisav rahastuspoliitika

Pressiteade25.08.2019

Eesti Vabaerakonna juhatus peab vajalikuks juhtida tähelepanu sellele, et eelmisel nädalal avalikuks tulnud Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi projektirahade väärkasutamisega seotud juhtum ei ole pelgalt ühe kõrgkooli ühe allasutuse siseprobleem, vaidkõrgharidussektoris laialt levinud väärnähtus, millele on kaudselt juhitud tähelepanu ka varem.

Vabaerakonna aseesimees, Tartu Ülikooli dotsent ja orientalistikakeskuse juhataja Märt Läänemets leiab, et probleemi peapõhjus on aastaid kestnud teaduse ja kõrghariduse krooniline alarahastus: „Kuna instituutidel ei jätku aastast aastasse palgaraha oma akadeemilistele töötajatele, on kujunenud üldkehtivaks praktikaks, et õppejõudude palgapuudujääk kaetakse teadusprojektide rahastusest. Teadusgrante võetaksegi õpperahastuse puudujäägi loomuliku augutäitena.“

Vabaerakonna juhatus on seisukohal, et vastutus sellise olukorra eest teaduses ja kõrghariduses lasub mitme järjestikuse valitsuse vildakatel rahastusotsustel, mis on jätnud kõrghariduse kujundlikult öeldesvaeslapse ja kerjaja olukorda. „Valdkonna rahastamise põhialused vajavad muutmist,“ ütleb Läänemets, ning lisab: „Praegune keeruline tegevustoetuste süsteem ja projektipõhise teadusrahastuse kord soosib üleüldise rahapuuduse tingimustes korruptiivsete ja käsi-peseb-kätt skeemide loomist. Raha on ju vaja ja seega – eesmärk pühitseb abinõu.“

Vabaerakonna juhatuse arvates ei piisa olukorra parandamiseks taas mingi järjekordse komisjoni kokkukutsumisest, mis hakkaks uurima, mille peale iga projekti puhul eraldi tegelikult raha kulutatakse, kuigi ka seda on ilmselt vaja. Korruptsioonist ja petuskeemidest saame lahti siis, kui on ära kaotatud põhjused ja tingimused nende tekkeks. Eesti riik vajab oma erialale pühendunud maailmatasemel teadlasi ja õppejõude, mitte skeemitajaid ja kriminaalkurjategijaid. Selleks peab aga riik praegusest palju rohkem panustama.

Läinud aasta 19. detsembril teaduse ja innovatsiooni arendamiseks sõlmitud ühiskondliku nn 1% kokkuleppe elluviimine, millele toona kirjutas alla enamus Riigikokku kandideerinud erakondade juhtidest, oleks olnud üks tõhus samm olukorra parandamise teel. Kahjuks on valitsus sellest taganenud ja riigipoolse teadusrahastuse külmutanud.

Vabaerakonna juhatus leiab, et kui praegu koostamisel olev eelarvestrateegia ei sisalda nimetatud teadusleppe täitmise kohustust ja kõrghariduse rahastamist vähemalt tasemel, mis tagaks õppejõudude palgaraha, pole põhjust loota taoliste kuritarvituste lakkamisele iseenesest või pelkade administratiivmeedete kohaldamisel.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.