Eesti valetavad ministrid annavad eeskuju – miks peaks tavakodanik riigi suhtes ausamalt käituma?

Arvamus15.11.2019

Heiki Lill

Lahvatanud ja juba ununenud ministri valetamise skandaalis ei häiri mind mitte niivõrd ministri käitumine, kuivõrd seda selgitav teiste ministrite sõnavõtt ja topeltmoraal.

Hakatuseks näiteks Martin Helme väide, et poliitiku karjääri lõpetab kiiresti „avalikkusele valetamisega vahelejäämine”. Mida siit järeldada? Rahandusministri sõnade kohaselt ei tohi avalikkusele valetamisega vahele jääda.Päriselus on see kahjuks teisiti. Küsime veelkord: kas poliitik tohib valetada? Ja vastame Martin Helme lause tähendusega – tohib. Oma erakonnale? – ikka tohib. Riigikogule? – jällegi tohib. Eesti rahvale? – kah tohib. Kas vahele tohib valetamisega jääda, näiteks oma erakonnale? Jällegi vastus Martin Helme lausest – tohib. Riigikogule – ikka tohib. Aga siin on konks. Siin tuleb juba arvestada kes, kus ja kuidas valetamisega vahele jäi (ja oskab ennast vabandada). Kas avalikkusele tohib valetada? Noh, pole soovitav. Ja ka siin on määrava tähtsusega kes, kus ja kuidas.

On Rail Baltic, ei ole Rail Balticut…

Näiteid elust enesest on kahjuks hulgi. Meenub 06.06.18 hääletus riigikogus seaduse „Kinnisasja avalikes huvides omandamise seadus” üle, mis käsitles Rail Balticu’le ettejääva eramaa kiiremat ja kergemat riigistamist. Praeguse siseministri juhitav erakond hääletas selle seaduse poolt ning hiljem väitis praegune rahandusminister, et see seadus ei „puuduta Rail Balticut üldse”. Seda hoolimata seaduse seletuskirjas mitukümmend korda mainitud sõnapaari “Rail Baltic” olemasolust.

Või järgmine situatsioon, mil oli käsil siseministri umbusaldamine. Arutati ka Marti Kuusiku teemat. Mart Helme väitis üht ning mõni minut hiljem lükkas Kadri Simson selle väite ümber. Mis järgnes? Midagi. Seega, sõltuvalt positsioonist erakonnas võib valetada. Võib ka vahele jääda ja midagi ei järgne. Kehvemal juhul tuleb lihtsalt pobiseda, et mäletad teistmoodi situatsiooni.

Käige minu sõnade, mitte tegude järgi

Peaminister väitis ühes intervjuus, et „poliitik peab oma suhtlemises ametikaaslaste ja avalikkusega olema avatud ning ka ebameeldivate teemade puhul andma õigustatud küsimustele selgeid ja ammendavaid vastuseid”! Lugesin seda lõiku mitu korda ning ei saanud aru, kas peaminister teeb ehk nalja? Kas keegi mäletab, mitu korda on praegune peaminister andnud selgeid ja ammendavaid vastuseid? Mulle isiklikult ei meenu. Mitte ühtki korda. Ehk olen lühikese mäluga. No ei meenu. Küll aga meenub „Jüri Ratase ümmarguste vastuste generaator”. Tihtilugu on tunne, et see generaator annab otsesemaid ja ammendavamaid vastuseid.

Mida aga eelnevast järeldada? Kui meenutada vanasõna, et kala hakkab mädanema peast, ning säärased situatsioonid leiavad meie riigi valitsuses aset igapäevaselt, siis kas on valitsusel õigust eeldada riigi alamate kuulekust seadustele ja korrale? Jah, tavakodaniku peale vaatab seadusesilm. Ametnikule hakatuseks ametkondlik eetikakoodeks. Aga ka seadusi tõlgendavad inimesed. Olgu siis tõlgendaja ametinimetus ükskõik missugune. Ikkagi ainult inimene oma puuduste ja nõrkustega.

Nagu minister ees, nii…

Kui vassimise ja keerutamise lumepall veereb valitusest välja, siis kes suudab selle peatada? Ministritele järgnevad ju kantslerid ja asekantslerid. Neile omakorda ametnikud. Kujutage ette, kui ühel päeval ka nemad keerutavad ja vassivad nii, et silmgi ei pilgu. Hommikul kulgeb Rail Baltic läbi Pärnu, lõuna ajal läbi Tartu ja õhtuks on jõudnud ka Kuressaarest trass läbi vedada. Ja keegi selle jama eest ei vastuta.

Iga päevaga saab selgemaks, kuidas riiki ei tohi juhtida. Elav näide on meie valitsus oma ministritega. Olen nõus, et mõned suunad, mis on ette võetud on õiged. Samas sellise korralduse ja suhtumisega ei tohi asju ajada. Kahjuks seda tehakse. Ja see peabki muutuma. Peab muutuma valituse suhtumine eesti inimestesse. Eesti inimesed ei ole lambad, kellele võib hämada, keerutada ja vassida.

Ministrid peavada siiski olema eeskujuks oma suhtumise poolest ning näitama välja lugupidamist kõigi Eestis viibivate inimeste vastu.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.