Elagu Tartu rahu!

Arvamus, Uudised02.02.2019

2. veebruaril 99 aastat tagasi sõlmiti Tartu rahuleping.

Eesti Vabariik jaNõukogude Venemaa lõpetasid sellega ligi poolteist aastat kestnud Vabadussõja,määrati kindlaks Eesti idapiir ja Nõukogude Venemaa tunnustas Eesti Vabariigi iseseisvust.See avas tee 24. veebruaril 1918. aastal iseseisvuse väljakuulutanud EestiVabariigi rahvusvahelisele tunnustamisele.

1882. aastal kirjutasAndres Dido luuletuse „Eesti sõalaul“, milles on muuhulgas järgmised read:

Kõik Eesti riigi vanlased

On haganate sarnased

//

Sest priius läigib meie eel

Ja Eesti vabatriigi peal.

Sõjalaul oli kui vabariigiloomise ettekuulutus. Ja sõna läks täide. Paraku läks täide seegi, et enesemääramisõigusttuli meie esivanematel relvadega kaitsta.

Tänagi on meie kohustuseksise kaitsta oma riiki, arendades Eesti kaitseväge ja Eesti Kaitseliitu.

Me kaitseme ka Eestiriiklikke ja rahvuslikke huve arendades väärtuspõhiseid liitlassuhteid teisteriikidega, Euroopa Liidu ja NATO-ga, samuti esindades ja kaitstes välissuhtlusekaudu Eesti kodanike ja nende majandustegevuse huve mujal maailmas Eestiüleüldise majandusarengu huvides.

Meile on väga tähtiskaitsta samuti vabaduse, demokraatia, õiguse ja õigluse ideaalerahvusvahelistes suhetes. Me peame olema vajadusel valmis võtma julguse javastutuse olla lausa nende eestkõnelejaks.

Ja mis kõige olulisem, mepeame tagame kõigile Eestis elavatele inimestele sellise turvatunde, mis loob igaüheleeeldused harida vaimu ja kustutada tarkusejanu, avada loovust ja teotahet ningkus igaühel on võimalus tunda end vajaliku ja õnnelikuna.

Tartu rahu on meievabaduse nurgakivi. Elagu Tartu rahu! Elagu Eesti!

Kaul Nurm

Vabaerakonna esimees

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.