Enn Meri: hooldekodude süsteem vajab ümberkujundamist

Arvamus11.08.2018

Vabaerakonna juhatuse liige Enn Meri arutleb, kuidas toetada eakaid inimesi, kes ise enam oma igapäevaste toimingutega hakkama ei saa.

Seadus määrab esimese vastutuse perekonnaliikme toimetuleku eest perekonnale. Alles siis, kui perekond ei saa, ei suuda või ei taha kanda hoolt mittetoimetuleva perekonnaliikme eest, tuleb kohalikul omavalitsusel võtta vastutus eaka hoolduse eest.

Kui inimene on sunnitud minema hooldekodusse ning ta pension või vara ei kata hooldekodu tasu, maksab eestkätt perekond vahe kinni. Ja kui perekond ei saa või ei suuda, siis jääb juurdemakstav summa kohalikule omavalitsusele tasuda. See süsteem ei ole päris õiglane ja võib koguni öelda, et on hoolivate perekondade suhtes ebaõiglane.

Lahendus oleks perekonnaseaduse muutmine nõnda, et esmalt vastutab inimene ise hooldekodu teenuse eest enda pensioni ja varadega. Ning kui sellest ei piisa, siis katab kohalik omavalitsus puudujääva summa. Et omavalitused suudaksid seda teha, tuleks neile luua riiklik finantseerimise süsteem, mis katab hooldekodudele tehtavad kulutused.

Kui suur on vajalik raha? Arvestame, et täna hooldekodudes olev inimeste arv on umbes kümme tuhat inimest. Tänane keskmine hooldekodu kuutasu on 700 eurot,  – keskmine pension aga 450 eurot, Arvutades puudujääva raha läbi hoolekoduteenust vajavate inimest arvuga, peaks riik koostöös omavalitustega  iga aasta panustama 30 miljonit eutot. Arvestades seejuures, et kui sedalaadi toetust hakatakse pakutakkuma, siis ilmselt on hooldekodu teenustest huvitatud rohkem inimesi. Eeldades, et soovijate võib koguni kahekordistuda, siis võib vajaminev summast tõusta kuni 60 miljonid euroni aastas.

Kust raha leida?

Minu meelest võiks selle reformi katteallikas olla riigi keskvalitsuse administratiivkulude kärpimine. Eesti riigis on täna paraku liiga palju bürokraatiat ning kokkuhoiukohti on mitmeid.

Samas saab kulukat hoodekoduteenust asendada ka mitmete säästlikumate ning paindlikemate lahendustega. Näiteks kui on inimene vajab küll hooldeteenuseid, aga teda on võimalik hooldada tema enda kodus kas sugulaste või teiste inimeste poolt, tuleks maksta suglastelst või lähikondlastest hooldajatele vastavat tasu.

Või siis saaks kohalik omavalitsus osta antud teenust mõnelt teiselt kohalikult omavalitsuselt või litsenseeritud eraettevõtelt. Ja kindlasti on variant, et kohalik omavalitsus hakkab ise antud teenust pakkuma oma personali ja ruumidega.

Vabaerakond on algatanud ka hoolduskindlustuse süsteemi loomise, milles eakad ning nende pereliikmed saavad kai ise senistest parematel tingimustel panustada hooldusteenuste finantseerimisse.

Eakad peavad saama väärikalt vananeda ning selleks vajab tänane hooldekodude ja hooldusteenuste süsteem põhjalikku muutust.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.