Enn Meri riigieelarvest: 200 miljonit eurot riigihalduse kuludelt mingu inimeste hüvanguks

Uudised17.10.2018

Riigikogu Vabaerakonna fraktsiooni ja rahanduskomisjoni liige Enn Meri on kriitiline valitsuse poolt parlamendi menetlusse suunatud riigieelarve projekti suhtes.

Enn Meril on ettevõtjana pikaajaline eelarvete koostamise kogemus ning ta soovitab ka Rahandusministeeriumil võtta aluseks üldlevinud eelarvestamise metoodika.

„Mõistlik oleks jagada ministeeriumite kulud kategooriate kaupa (näiteks tööjõukulud, majanduskulud jmt) ning võrrelda eelarve kulusid tegelike kulude jooksva prognoosiga. Eelarves peaks kajastuma ka töötajate arv ja selle muudatused,“ märkis Meri.

Enn Meri viitas, et  Eesti majandus on kergelt üle kuumenenud ja eriti kehtib see ehitussektori kohta.

„Selles olukorras tuleb Riigikogul nüüd tõsiselt vaata kohti, kus oleks võimalik riigieelarve kulusid vähendada. Minu ettepanek on vähendada 10% valitsussektori teenusete planeeritud maksumust, milleks praegu on ette nähtud üle 2,1 miljardi euro,“ ütles Meri.

Enn Meri hinnangul ei mõjutaks 10%-line kulukärbe mitte ühegi ministeeriumi tööd negatiivselt.

„Säästetud 200 miljonit eurot tuleks Vabaerakonna hinnangul suunata tervishoiu, pensionisüsteemi ja vanade inimeste hooldamise toetamiseks. Kindlasti vajab lisaraha nii avaliku korra, sisejulgeoleku kui sotsiaalse kaitse korraldus. Täiendavat rahastust vajab ka teadus- ja arendustegevus, tõsta tuleks  doktorantide tasusid.  Ning Eesti Kaitseväele tuleb kiiresti osta keskmaa õhutõrje raketisüsteem,“ osundas Meri.

Vabaerakond valmistab riigieelarvele ette rea muudatusettepanekuid, mis korrigeerivad eelnimetatud valdkondade rahastuse suurendamiseks ministeeriumitele halduseelarveid.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.