Enn Meri: tuleb investeerida maanteedesse, et säästa inimelusid

Arvamus12.09.2018

Vabaerakonna Riigikogu fraktsiooni liige Enn Meri peab vajalikuks riigi põhimaanteede 4-realiseks ehitamist.

Taristu on igale riigile oluline ja kindlasti on ka teede ehitus vajalik. Neljarealiseks ehitamine on samuti vajalik, kuid mitte valimisloosungina, vaid enesestmõistetava arendustegevusena Maanteeameti poolt kavandatud lõikudes ja mahus. Isegi kui võtta poliitilisse agendasse kõigi suuremate maanteede neljarealiseks ehitamine, siis see ei saa toimuda üheaegselt lähema nelja aasta jooksul, kuna tee-ehitus nõuab aega ja ressursse, mis on meie tingimustes piiratud. Kui tegevust üle mõistliku taseme forsseerida, siis läheb ehitushind oluliselt kallimaks.

Esmane eesmärk on jätkata Tallinn-Tartu maantee neljarealiseks ehitamist. Ning selle kõrval ehitada neljarealiseks need teelõigud, kus liikluskoormus on kõige suurem ja liiklusõnnetused senisel trassil kõige sagedasemad.  Eelkõige Tallinna ringtee, Tallinn-Narva maanteel Aaspere-Haljala ja teised ohtlikumad kohad. Pikemas perspektiivis on oluline kõigi peamiste maanteede neljarealiseks ehitamine, sest nii säästame inimelusid.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.