Pildi autor: Kaja Vajak. Üldkoosolek 2015.

Eesti Vabaerakonna lugu

Eesti Vabaerakonna sünnipäev on 20. septembril 2014,  kui kogunes Vabaerakonna asutav koosolek, mis võttis vastu erakonna põhikirja ja programmi ning valis juhtorganid. Erakonna esimeheks sai Andres Herkel, kes juhtis eelnevalt ka erakonna algatusrüma. Märtsis 2015 toimunud Riigikogu valimistel saavutas Eesti Vabaerakond parlamendis 8 kohta. Vabaerakond pakub riigierakondade „lukustatud lubaduste“ asemel koostööd ja on võtnud oma loosungiks Peeter Volkonski poolt 2007 Vabariigi aastapäeva kontserdil riigijuhtidele hõigatud hüüdlause „Aru pähe!“ Eesti Vabaerakonnast on saanud jõudsalt arenev ja kasvav organisatsioon oma autonoomsete piirkondadega üle kogu Eesti. 

Arvestades väga lühikest ettevalmistusperioodi, võib Vabaerakonna kaheksat kohta Riigikogus pidada väga heaks tulemuseks, mis kõneleb sellest, et uus jõud erakonnamaastikul oli enam kui oodatud. Riigikokku valiti Jüri Adams, Andres Ammas, Krista Aru, Monika Haukanõmm,  Andres Herkel, Külliki Kübarsepp, Ain Lutsepp ja Artur Talvik.

Lisaks Riigikokku valituile liitus enne valimisi Vabaerakonnaga ka mitmeid teisi tuntud inimesi. Erakonnaga ühinesid Tarmo Kõuts, Sergei Metlev, Jüri Saar, Kadri Jäätma, Sirje Kiin, Inna Rose, Enn Meri, Emil Rutiku, Jevgeni Krištafovitš, Alar Mutli jpt. Vabaerakonna valimisnimekirjas kandideerisid Neeme Kuningas, Peeter Volkonski, Merle Jääger (Merca), Jaan Riis jt. Vabaerakond lähtus oma valimisnimekirja koostades avatuse põhimõttest, võimaldades kandideerida ka neil, kes erakonda ei kuulunud.

Vabaerakond paikneb poliitilisel skaalal tsentrist paremal. Selle loojad rõhutavad, et Eesti hädad ei tule mitte liiga vasakpoolsest või liiga parempoolsest poliitikast, vaid reformijulguse lakkamisest. 2015 oktoobris kiitis Vabaerakonna esinduskogu heaks manifesti „Vaba on olla parem“, milles erakond sõnastab oma maailmavaatelised põhimõtted.

Vabaerakonna loomisel mängis olulist rolli MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik. Viimase eestvõttel loodi 2014 jaanuaris MTÜ Eesti Vabaerakonna Algatusrühm, eesmärgiga moodustada uus erakond, mis põhineb kodanikualgatusel. Sellega soovisid Vabaerakonna algatajad eristuda Eestis maad võtnud riigierakondade süsteemist.

 Vabaerakond pakub riigierakondade „lukustatud lubaduste“ asemel koostööd ja on võtnud oma loosungiks Peeter Volkonski poolt 2007 Vabariigi aastapäeva kontserdil riigijuhtidele hõigatud hüüdlause „Aru pähe!“

Vabaerakonna esmase programmialge sõnastas ühel ettevalmistaval koosolekul Jaan Uustalu. Eesti ühiskonna peamised probleemid taanduvad selle kohaselt nn 3D märksõnadele: demokraatia, detsentraliseerimine ja demograafia. Neist hargneb lahti kogu lahendamist vajavate probleemide võrgustik.

Erakonna üksikasjaline programm töötati välja alt üles. Ants Milleri (Siim Veskimehe) juhtimisel kirjutati see kokku pealkirja all „Anname riigi rahvale tagasi“. Erakonna manifesti ja valimisplatvormi Riigikogu valimisteks koostas Ülo Mattheus.

Töö erakonna programmiga jätkub. Moodustunud on valdkondlikud toimkonnad, mis koostöös Riigikogu fraktsiooni ja erialaspetsilistidega jätkavad Vabaerakonnale oluliste teemade sõnastamist.

Eesti Vabaerakonnast on saanud jõudsalt arenev ja kasvav organisatsioon oma autonoomsete piirkondadega üle kogu Eesti.