Erakonna sünd

Eesti Vabaerakonna sünnipäev on 20. septembril 2014,  kui kogunes Vabaerakonna asutav koosolek, mis võttis vastu erakonna põhikirja ja programmi ning valis juhtorganid.

Erakonna esimeheks sai Andres Herkel, kes juhtis eelnevalt ka erakonna algatusrühma. Märtsis 2015 toimunud Riigikogu valimistel saavutas Eesti Vabaerakond parlamendis 8 kohta.

Vabaerakond pakub riigierakondade „lukustatud lubaduste“ asemel koostööd ja on võtnud oma loosungiks Peeter Volkonski poolt 2007 Vabariigi aastapäeva kontserdil riigijuhtidele hõigatud hüüdlause „Aru pähe!“ Eesti Vabaerakonnast on saanud jõudsalt arenev ja kasvav organisatsioon oma autonoomsete piirkondadega üle kogu Eesti.

Vabaerakonnaga liitusid tuntud inimesed

Lisaks Riigikokku valituile liitus enne 2015.a valimisi Vabaerakonnaga ka mitmeid teisi tuntud inimesi. Erakonnaga ühinesid Tarmo Kõuts, Sergei Metlev, Jüri Saar, Kadri Jäätma, Sirje Kiin, Inna Rose, Enn Meri, Ain Lutsepp, Epp Alatalu, Alar Mutli jpt.
2019 a. Riigikogu valimiste eel on valimisnimekirjaga liitunud Kuido Nõmm, Tiina Kangro, Juku-Kalle Raid, Merike Värik, Toomas Alatalu, Mart Kivastik jt.
Vabaerakond lähtus oma valimisnimekirja koostades avatuse põhimõttest, võimaldades kandideerida ka neil, kes erakonda ei kuulunud.

„Vaba on olla parem“

ME USUME EESTISSE,

 • kus igaüks saab rakenduse oma võimetele ning võimaluse inimväärseks eluks;
 • kus igale inimesele on tagatud vabadus, väärikus ja osalusõigus;
 • kus väärtustatakse haridust ning arendatakse eesti keelt ja kultuuri;
 • kus erinevad kogukonnad otsustavad ise oma käekäigu üle;
 • kus riik usaldab kodanikku, ei piira tema elu ega sekku tarbetult ta tegevusse;
 • kus riik on kaitstud ning igaühe turvalisus on tagatud;
 • kus ettevõtlikkus ja uuenduslikkus on au sees ja riigi poolt soodustatud;
 • kus nõrgemaid aidatakse nii, et nad saavad ise hakkama;
 • kus arendatakse ja hoitakse maaelu;
 • kus ei ole vihaseid konflikte, kodanikuühiskond on tugev ja valitseb usaldus;
 • kus lapsed on oodatud ning lapsepõlv kaitstud ja õnnelik;
 • kus riiki hallatakse ja ühiskonnaelu reguleeritakse läbimõeldult ja säästlikult.

Vabaerakonna loomine

Vabaerakonna loomisel mängis olulist rolli MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik. Viimase eestvõttel loodi 2014 jaanuaris MTÜ Eesti Vabaerakonna Algatusrühm, eesmärgiga moodustada uus erakond, mis põhineb kodanikualgatusel. Sellega soovisid Vabaerakonna algatajad eristuda Eestis maad võtnud riigierakondade süsteemist.

Vabaerakond pakub riigierakondade „lukustatud lubaduste“ asemel koostööd ja on võtnud oma loosungiks Peeter Volkonski poolt 2007 Vabariigi aastapäeva kontserdil riigijuhtidele hõigatud hüüdlause „Aru pähe!“

Vabaerakond pakub koostööd ja on võtnud loosungiks „Aru pähe“ 2018 aastal lisandus loosung „Terve Eesti Heaks“

Vabaerakond pakub riigierakondade „lukustatud lubaduste“ asemel koostööd ja on võtnud oma loosungiks Peeter Volkonski poolt 2007 Vabariigi aastapäeva kontserdil riigijuhtidele hõigatud hüüdlause „Aru pähe!“

Vabaerakonna esmase programmialge sõnastas ühel ettevalmistaval koosolekul Jaan Uustalu. Eesti ühiskonna peamised probleemid taanduvad selle kohaselt nn 3D märksõnadele: demokraatia, detsentraliseerimine ja demograafia. Neist hargneb lahti kogu lahendamist vajavate probleemide võrgustik.

2018 aastal valmis Vabaerakonna programm „Me usume Eestisse“ (hüperlink ehk), kus tõstsime esikohale inimese.

Liitu Vabaerakonnaga!

 • usud, et poliitika vajab muutust
 • toetad isehakkamasaavat Eestit
 • pead tähtsaks lahendusi mitte vastandumist
 • hoolid Eesti riigist ja inimestest

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.