Erakondade rahastamist peab muutma

Pressiteade, Uudised06.11.2019

Eesti Vabaerakond on oma tulemisest saadik rääkinud poliitilise konkurentsi avamisest. Oluline siin tagada erakondadele võrdsed võimalused valimistel. Ja mitte ainult, ka kodanikeühendustel peab olema suurem võimalus ühiskondlikus elus kaasa rääkida. Näiteks oluline roll on siin täita valimisliitudel, sealhulgas erakondade valimisliitudel.

Oleme oma demokraatiapaketis välja pakkunud häid lahendusi. Eesti Vabaerakonna Riigikogu fraktsioon esitas palju seaduseelnõusid olemasoleva korra muutmiseks. Ka õiguskantsler Ülle Madise juhtis oma 13. juuni ettekandes Riigikogu tähelepanu ausa poliitilise konkurentsi tagamisele. Sealhulgas valimisringkondade suurusele Riigikogu valimistel ja kautsjoni põhjendatusele. Samuti möönas, et uute ja väiksema liikmeskonnaga erakondade majanduslikud võimalused on väiksemad võrreldes Riigikogus esindatud suurte erakondade omaga.

Erakondade rahastamise järelvalve komisjoni esimees Kaarel Tarand lausa hoiatab, et kui erakonnad oma rahaasju ei muuda, siis mõni erakond järgmisi valimisi vastu ei pea ja läheb pankrotti.

Eesti Vabaerakond on endiselt seisukohal, et erakondade rahastamist peab muutma. Eelkõige vähendama erakondade riigieelarvest rahastamist poole võrra ja tagama väikses summas riigieelarvelise rahastuse kõikidele valimistel kandideerinud erakondadele vastavalt saadud häälte arvule. Valituks mitte osutunud erakondadele peab valimistel tasutud kautsjoni tagastama. Nõustume õiguskantsleriga, et Riigikogusse pürgivatele erakondadele pole tagatud võrdseid kandideerimistingimusi.

Vabaerakonna juhatuse liige Vahur Kollom: “On üldlevinud tava, kus Riigikogus esindatud erakonnad teevad kampaaniaid võlgu, eeldusel, et valituks osutudes saavad võlad tasuda ” ja lisas “Vabaerakonnal ei ole näiteks ühtegi laenukohustust ega võlga. Oleme väga selgelt plussis, mitte miinuses. Aga riigi poolseid toetusi Vabaerakonnale enam ei laeku ja järgmistele valimistele minnes oleme Riigikogus esindatud erakondadega võrreldes siiski ebavõrdses olukorras.”.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.