Fraktsioon Riigikogus

Vabaerakonna fraktsiooni kuulub suure poliitilise kogemusega inimesi: põhiseaduse alusteksti autor Jüri Adams ning varem Eesti poliitilises elus  Andres Herkel. Fraktsiooni noorim liige Külliki Kübarsepp on olnud nii MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik kui ka Vabaerakonna algatusrühma käivitaja. Artur Talvik (esimees) on kodanikuaktivist ja häälemagnet. Endine Eesti Rahva Muuseumi direktor Krista Aru (aseesimees) on ekspert kultuuri ja teaduse küsimustes. Ain Lutsepp on Eesti säravamaid näitlejaid, kes on nüüd võtnud poliitikurolli. Monika Haukanõmm on sotsiaalvaldkonna ekspert, kes on juhtinud Eesti Puuetega Inimeste Koda. Fraktsiooniga liitus aprillis 2018 Saaremaalt pärit ettevõtja Enn Meri.

Lähemalt vt Riigikogu kodulehelt.

OSALEMINE KOMISJONIDES

Jüri Adams - põhiseaduskomisjon, aseesimees
Krista Aru - kultuurikomisjon, julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon 
Monika Haukanõmm - sotsiaalkomisjon, aseesimees; EL asjade komisjon
Andres Herkel - väliskomisjon, korruptsioonivastane erikomisjon
Külliki Kübarsepp - õiguskomisjon
Ain Lutsepp - riigikaitsekomisjon
Enn Meri - rahanduskomisjon, riigieelarve kontrolli erikomisjon
Artur Talvik - maaelukomisjon

FRAKTSIOONI VÕI FRAKTSIOONI LIIKMETE ESITATUD EELNÕUD, ARUPÄRIMISED JA KIRJALIKUD KÜSIMUSED

/Vaatamiseks kliki eelnõu või arupärimise numbriI/

EELNÕUD
* Riigikogu otsus "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" (271 OE)
* Riigikogu otsus "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seoses sotsiaalmaksu miinimumi kaotamisega" (227 OE)
* Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seadus (221 SE)
* Tulumaksuseaduse muutmise seadus (218 SE)
* Riigikogu otsus "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seoses riigi maksevahendite valdkonnaga" (216 OE)
* Sotsiaalmaksuseaduse täiendamise seadus (214 SE)
* Erakonnaseaduse täiendamise seadus (208 SE) (koos EKRE, Reformierakonna, IRLI-i ja sotsiaaldemokraatidega).
* Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus, millega keelatakse peibutuspardid (177 SE).
* Riigieelarve seaduse täiendamise seadus (173 SE).
* Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus (172 SE).
* Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus (167 SE).
* Paarkonna seaduse eelnõu (151 SE).
* Riigikogu otsuse „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine soolise võrdõiguslikkuse probleemide läbitöötamiseks“ eelnõu (107 OE).
*Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine Eesti narkopoliitika ja HIV ennetustegevuse analüüsimiseks ning ennetustegevuse tõhustamiseks" eelnõu  (122 OE).
* Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (92 SE).
* Riigikogu otsuse "Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine aktsiaseltsi Tallinna Sadam juhtkonnas toimunud võimaliku korruptsiooni ja tulevikus sellelaadsete juhtumite vältimiseks vajalike meetmete uurimiseks" eelnõu (88 OE).
* Tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (78 SE).
* Sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (59 SE).
* Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse täiendamise seaduse eelnõu (58 SE).
* Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu (50 OE).
* Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 34 täiendamise seaduse eelnõu (49 SE).
* Erakonnaseaduse täiendamise seaduse eelnõu (33 SE).
* Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (3 SE).

ARUPÄRIMISED

* Oluliste teenuste maalt lahkumise kohta (Nr 239)
* Koalitsioonileppe kohta (Nr 238)
* Eesti ärikeskkonna konkurentsivõime kasvatamise kohta (Nr 236)
* Varimajanduse kasvu ja ümbrikupalkadesse suhtumise kohta (Nr 232)
* Eesti välispoliitika kohta (Nr 224)
* Apollo mereala kaitse alla võtmise kohta (Nr 223)
* Maapõuestrateegia valmimise ja tutvustamise kohta (Nr 220)
* Eesti tervishoiu rahastamise jätkusuutlikkuse kohta (Nr 219)
* Teadus- ja arendustegevuse kohta riigieelarve strateegias 2017-2020 (Nr 218)
* Riigi eelarvestrateegia 2017-2020 kohta (Nr 215)
* Riigikontrolli aruande "Politsei- ja Piirivalveameti moodustamise kulg ja tulemuslikkus" ning pingestuva julgeolekuolukorra kohta (Nr 213)
* Lennuühenduse kohta saarte ja mandri vahel (Nr 208)
* Kollektiivse pöördumise "Lõpetada erakondade ületoitmine!" ja justiitsministri 14. septembri 2015 vastuse kohta (Nr 205)
* Majandusprognoosi ja kasvu turgutamise kohta (Nr 202)
*Ida-Virumaa tegevuskava 2015-2020 täitmise kohta (Nr 198)
* Ääremaastumise pidurdamise ja ettevõtluse olukorra kohta (Nr 195)
* Raha põletamise kohta Eesti märgi konkurssidel (Nr 188)
* Eesti keele kursuste kohta (Nr 186) 
* Majanduskuritegude kohta (Nr 182)
* Võimaliku surve kohta Eesti-Vene piirile (Nr 181)
* Nord Stream 2 kohta (Nr 176)
* Kagu_Eesti piirimaade väljaostmise kohta (Nr 171)
* Riigihalduse reformi generaalplaani ja riigimuuseumide kohta (Nr 168)
* HIV epideemia kohta Eestis (Nr 164)
* Töökohtade ja suurkoondamiste kohta (Nr 158)  (koos EKRE ja Keskerakonnaga)
* Laiapõhjalise riigikaitse kohta (Nr 156)
* Rahvusvaheliste kohustuste täitmise kohta puuetega inimeste valdkonnas (Nr 150)
* Riigi kultuuripreemiate määramise kohta (Nr 143) (Vastamise tähtaeg 21.03.16)
* Võimaliku ebaseadusliku riigiabi kohta AS Tartu Agrole (Nr 138) (Vastamise tähtaeg 15.03.16)
* Võimalike kuritarvitamiste kohta Politsei- ja Piirivalveametis (Nr 134) (Vastamise tähtaeg 09.03.16)
*Täiskasvanute kutseõppe korraldamise kohta (Nr 133) Vastamise tähtae 09.03.16)
* Riigipidamise reformi ja arukuse tõstmise kohta (Nr 126) (Vastamise tähtaeg 25.02.16)
* Tehnika-, täppis- ja loodusteaduse alase huvihariduse edendamise kohta Haridus- ja teadusministeeriumis (Nr 125) (Vastamise tähtaeg 23.02.16)
* Lennufirma Estonian Air pankroti esile kutsumise kohta (Nr 124) (Vastamise tähtaeg 22.02.16)
* Abivahendite süsteemi muutusega tekkinud olukorra kohta (Nr 123) (Vastamise tähtaeg 22.02.16)
* Koondamiste kohta. (Nr 116) (Vastatud 18.01.16)
*Eesti Merepoliitika kohta. (Nr 114) (Vastatud 8.02.16)
* Looduskaitse kohta (Nr 108). (Vastatud 18.01.16)
* Lennufirma Estonian Air pankroti esile kutsumise kohta (riigikontolör Alar Karisele) (Nr 94) (Tagasi võetud)
* Lennufirma Estonian Air pankroti esile kutsumise kohta (majandus- ja taristuministrile Kristen Michalile) (Nr 93). (Vastatud 12.01.16)
* Lairiba ehk kiire interneti arendamise kohta (Nr 86). Vastamise tähtaeg 16.11.15.
* Makromajanduse ja eelarvelaekumiste 2016 ja edasi prognooside kohta (Nr 83). (Vastamise tähtaeg 9.11.15).
* RMK reformimise kohta (Nr 80) Vastamise tähtaeg 16.11.15
*Haridusliku erivajadusega (HEV) õpilaste õppetöö tulemusliku korraldamise kohta (Nr 70). (Vastamise tähtaeg 26.10.15).
* Eesti välispoliitika väljakutsete kohta. (Nr 63.) (Vastamise tähtaeg 22.10.15)
* Taastuvenergia mikrotootjate olukorra kohta. (Nr 62.) (Vastamise tähtaeg 22.10.15)
* Haldusreformi läbiviimise kohta. (Nr 19.) (Vastamise tähtaeg 21.09.15)
* Tulumaksuseaduse muutmise seaduse kohta. (Nr 17.) (Vastatud 8.06.15)
* Ravikindlustuskaitse tekkimise kohta võlaõigusliku lepingu alusel tulu teenivale loovisikule. (Nr 16.) (Vastamise tähtaeg 16.09.15)
* Kollektiivse pöördumise "Lõpetada erakondade ületoitmine!" kohta. (Nr 9.) (Vastamise tähtaeg 15.09.15)
* Kehtna vallale pandud kohustuse kohta pidada sigu. (Nr 1.) (Vastatud 27.04.15)

KIRJALIKUD KÜSIMUSED

Vabaerakonna fraktsiooni saadikud on esitanud ka hulganisti kirjalikke küsimusi. Küsimused ja neile saadetud vastused leiab SIIT.