Fredy Vabrit: inimesed, kes valitsevad meie riiki, ei ole usaldusväärsed

Intervjuu14.12.2018

Vabaerakonna esinduskogu liige Fredy Vabrit andis lühiintervjuu Vabauudistele oma kandideerimisplatvormi alustest.

Kandideerid Vabaerakonnas Pärnumaal – millised on Su peamised valimislubadused?

On ju öeldud, et ära anna lubadusi, mida sa täita ei suuda. Siiani on valimistel erinevad erakonnad lubanud igasuguseid ilusaid asju, mida sageli ellu pole viidud. Ehk inimesed, kes valitsevad meie riiki, ei ole usaldusväärsed. Mina saan lubada seda, et valituks osutudes teen tööd riigi nimel, mitte oma tasku täitmise eesmärgil. Kindlasti tuleb paika saada nii maksu- kui aktsiisipoliitika. Ma ei saa lubada lastele paremat elu, ei saa lubada tasuta lasteaedu, kui riigil seda raha pole– see raha viiakse Lätti. Saan lubada, et töötan selle nimel, et algaks riigiaparaadi õgvendamine, et bürokraatia väheneks, et erakondi rahastataks poole vähem. Kindlasti tuleb tegeleda reformiga, et juba järgmistel valimistel saaks osaleda täisväärtuslikult valimisliidud, et riigijuhtimist mitmekesistada. Kokkuvõtvalt – teen tööd parema riigi nimel ja kodumaa rahva heaks. Sest riik see on rahvas!

Kuidas hindad Pärnu linna ja Pärnumaa tänast olukorda ja tulevikuperspektiive?

Pärnu ja Pärnumaa – on siin enam suurt vahet? Pärnus on viimastel aastatel näha arengut tööstuse tagasitoomiseks. Kuid linnapilt jääb paraku seetõttu tagaplaanile. Palju on vanu ohtlikke hooneid, millega midagi ette ei võeta. Näiteks politseimaja on üks suur häbiplekk kesklinnas. Leian, et Pärnu lahe ja jõe kasutamine tulu toomise eesmärgil on puudulik, kohalik omavalitsus peaks seda soodustama. Ka Pärnu maakonna kaugemad punktid jooksevad inimestest tühjaks. Viimane suur viga oli rongiühenduse kaotamine. Palju on kohalikku elu mõjutanud ka alkoholiaktsiisi tõus, sest Ikla asub ikkagi niivõrd lähedal. Aga Riigikogu tasandil saaks siinse piirkonna kasuks teha hariduspoliitilisi otsuseid. Pärnu karjub kõrgkooli järele, milles peaks pakutama ka transpordialast haridust. Siin on ju olemas või tulemas suured transpordisõlmed – sadam, lennujaam, Rail Baltic ning ka Via Baltika kulgeb läbi Pärnumaa. Kõrgkool looks sünergiat, olemas on nii praktikabaasid kui töökohad. Suureks toeks oleks ka Kutsehariduskeskus.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.