VIDEO: Haapsalu vabaühenduste meelsus protsendiseaduse osas oli positiivne

Uudised, Video28.02.2018

22. veebruari õhtul kohtuti Haapsalu kultuurikeskuses sealse kandi vabaühenduste esindajatega, kellelt koguti kommentaare Vabaerakonna nö 1% algatusele, mille järgi oleks igal Eesti elanikul võimalus suunata üks protsent oma brutotulust temale meelepärastele vabaühendustele.

Vabaerakonna sõnul motiveeriks see vabaühendusi pöörama oma näo rohkem liikmete ja kodanike, kui poliitikute poole. Teiseks oluliseks eesmärgiks on vabaühenduste majandusliku toimetuleku oluline parandamine täiendava finantseerimise abil, andes seejuures suurema motivatsiooni inimestele, kes kolmandas sektoris töötavad. Ühenduste esindajate meelsus Vabaerakonna algatuse osas oli positiivne, oldi arvamusel, et see paneb kodanikke enam vabaühendusi ühiskonnas märkama ning parandab annetuskultuuri.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.