Heiki Lill: minu maailmavaade on inimene

Arvamus06.09.2018

Vabaerakonna Tartu piirkonna juhatuse esimees Heiki Lill defineerib oma maailmavaate.

Eesti keele seletav sõnaraamat annab päringule „maailmavaade“ järgmise seletuse: põhimõtete, veendumuste ja ideaalide kogum, mis määrab inimese suhtumise tegelikkusesse ja tema peamised tegevussuunad.

Kogu Vabaerakonna tegevuse jooksul on väidetud, et Vabaerakonnal pole maailmavaadet. Tavaliselt väidavad seda ajakirjanikud ja Vabaerakonda kriitiliselt suhtuvad isikud. Reaalsus on see, et nad pole Vabaerakonda süüvinud, ehk isegi mitte põhimõtteid lugenud.

Eks tulevaste valimiste tuules kerkib jälle üles küsimus, et mis siis on Vabaerakonna maailmavaade?

Vaadates Vabaerakonna programmi, jääb silma, et keskendutakse perekonna hakkamasaamisele ühiskonnas. Inimeste haridusele, sest ainult targad otsused viivad riiki edasi. Loodushoiule, kuna tasakaalustatud loodusressursside kasutamine on jätkusuutlik. Inimeste tervisele, sest tervis on tarvilik vara ning mida varem saadakse haigusele jälile, seda tõhusam on ravi. Lõpetada pensionäride kiusamine maksudega. Tagada kvaliteetne keeleõpe muukeelsele elanikkonnale kuna see on neile endile tagatis tulevikuks. Samuti seatakse eesmärgiks tagada inimeste vaba eneseteostus. Endiselt tuleb tegeleda riigi ja kodaniku vahelise usalduse tõstmisega. Ning turvalise riigi arendamisega, seejuures ei tähenda turvalisus ainult politseipatrulle ja päästeautoid vaid kogu riigi elanike eneseteadlikkuse tõusu ja usku demokraatiasse. Kindlasti ei ole välja toodud punktid lõplikud.

Kui nüüd vaadata väljatoodud punkte ja natuke analüüsida ning süüvida, saab teha ainult ühe järelduse: Vabaerakonna maailmavaade on inimene. Eesti inimene. Kuna jagan samu väärtusi, siis võin rahuliku südamega öelda: minu maailmavaade on inimene.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.