Herkel kritiseerib riigihalduse ministri ükskõiksust vallajuhtide ja volikogu esimeeste pa

Uudised11.06.2018

Vabaerakonna esimees Andres Herkel pidas pärast riigihalduse ministri Janek Mäggi esinemist riigikogus kõne, kus kritiseeris muuhulgas Mäggi väidet, et pärast haldusreformi on jäänud juhtide arv väiksemaks ja miks üldse tõstatada probleemi sellest, kui kuskil on hüppeliselt uute juhtide palk tõusnud.

“Paljud endised omavalitsusjuhid said n-ö kuldse käepigistuse ja korraliku kompensatsiooni ja pärast seda leidsid nad kiiresti ühinevas vallas ikkagi mingisuguse uue ametikoha,” kirjeldas Herkel.

Herkel loetles oma kõnes näiteid ka omavalitsusjuhtide palgarallist, mis algas kohe pärast valdade liitmist.

Näiteks Tartu linnapea ametipalk hüppas 3300 eurolt 4500 euro peale. Kohtla-Järvel 3000-lt 4000 peale. “Kohtla-Järve puhul on eriti tähelepanuväärne ka see, et ka volikogu esimees saab samasugust 4000-eurost palka, mida enne ei olnud üldse. Kui üritada üldistada, siis kõigepealt torkavad tõepoolest silma päris arvukad ja päris järsud palgatõusud, 25% ja isegi üle selle. See ei puuduta mitte ainult vallavanemaid, linnapäid ja nende asetäitjaid, vaid ka volikogude juhte. Kui päris tihti on seda põhjendatud ka sellega, et meil on nüüd suurem omavalitsus, vastutus on just nagu suurem, siis järelikult on palgatõus õigustatud. Tegelikult need tõusud puudutavad tihtipeale ka neid omavalitsusi, kus mitte mingisugust ühinemist ei ole olnud. Ühtlasi ilmneb palgatõusude puhul ka sooline palgalõhe. Meessoost vallavanemate brutopalk on keskmiselt 176 euro võrra suurem kui naissoost vallajuhtide ametipalk,” lisas Vabaerakonna esimees.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.