Herkel küsib vastselt ministrilt, miks tõusid omavalitsejate palgad tuhandete eurode võrra

Uudised02.05.2018

Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni liige ja riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni juht Andres Herkel soovib riigihalduse ministrilt, keskerakondlaselt Janek Mäggilt oma arupärimises muuhulgas teada, millega põhjendab ettevõtlustaustaga minister paljudes omavalitsustes aset leidnud vallavanemate ja linnapeade, abivallavanemate ja abilinnapeade ning volikogude esimeeste ja aseesimeeste hüppelist palgakasvu ja miks on omavalitsusjuhtide palgatõus sageli kiirem kui riigi poolt prioriteediks tunnistatud päästjate, politseinike ja õpetajate palgatõus.

Herkel kirjutab oma ministrile esitatud arupärimises, et haldusreformi seadusega on sätestatud reformi eesmärk: kohaliku omavalitsuse üksuste võimekuse kasv, avalike teenuste hea kvaliteedi ja kättesaadavuse tagamine ja kulude kokkuhoid.

“Mõistame, et nende eesmärkide täitmise põhjalikum analüüs seisab veel ees. Samas on mitmeid märke, mis jätavad avalikkusele mulje ja tekitavad kahtluse, et kulude kokkuhoid ei ole omavalitsuste jaoks prioriteet. Eeskätt kinnitab seda omavalitsusjuhtide palgatõus üle Eesti,” ütleb Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni liige.

Seetõttu pärib Herkel, kas ja millal on Mäggil ministrina kavas teha kokkuvõte haldusreformi põhiliste eesmärkide (võimekuse ja teenuste kvaliteedi kasv, kokkuhoid) täitmisest ja kuidas on mõõdetav omavalitsuste investeerimisvõimekuse kasv.

Peale selle tunneb Herkel huvi, kas vastne riigihalduse minister on sellega seoses võrrelnud omavalitsuste ühinemiseelseid ja ühinemisjärgseid eelarveid ja kas ning millisel määral on haldusreformi järel vähenenud halduskulude ja valitsemiskulude osakaal ühinenud omavalitsuste eelarvetes. “Kas on faktikindlaid andmeid, et tänu sellele on paranenud põhiteenuste osutamine?” küsis vabaerakondlane lõpetuseks.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.