Herkel: omavalitsuse asi ei ole oma raha eest toota või osta ajakirjanduslikku sisu

Uudised17.04.2018

Riigikogus on esimesel lugemisel Vabaerakonna esitatud kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse muutmise eelnõu, millega soovib erakond piiri panna avalike vahendite eest saadete ostmisele PBK-lt.

„Eelnõu esitamise on tinginud avaliku raha kasutamine kohalike omavalitsuste poolt saadete ostmiseks telekanalitelt, sealhulgas Eestile vaenulikke seisukohti edastavalt telekanalilt Pervõi Baltiiski Kanal (PBK),“ ütles Vabaerakonna saadik ja riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni juht Andres Herkel. Ta lisas, et Tallinna linn, mis on Eesti suurim kohalik omavalitsus, on tellinud korduvalt saateid PBK-lt ja selline teguviis ei vasta Eesti julgeolekupoliitilistele eesmärkidele ega ole kooskõlas üldiselt levinud arusaamaga avaliku raha otstarbekohasest kasutamisest.

Eelnõu esitaja Andres Herkeli sõnul jõudsid algatajad järeldusele, et sellises olukorras on kõige õigem reguleerida omavalitsuste poolt avalike vahendite kasutamist saadete ja tasuliste artiklite ostmiseks. “Omavalitsuse asi on oma tegevusest teada anda, kuid omavalitsuse ülesanne ei ole ise toota või raha eest osta iseendale meelepärast ajakirjanduslikku sisu,” ütles Herkel.

Tallinna linnavalitsuse poolt avalike vahendite kasutamist saadete ja tasuliste artiklite ostmiseks kontrollib ka riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon ning erakondade rahastamise järelevalve komisjon.

Vabaerakonna liige Andres Herkel ja aktivist Juku-Kalle Raid esitasid 8. veebruaril riigiprokuratuurile kuriteokaebuse, milles nad toovad välja, et Tallinna linna eelarveliste vahendite eest PBK-lt tellitud saadete puhul on tegemist Keskerakonna poolt keelatud annetuse tegemise või selle vastuvõtmisega suures ulatuses. Riigiprokuratuurilt saabunud vastuses seisis, et kuriteokaebuse ja prokuratuurile käesoleval ajal teada oleva info pinnalt ei ole võimalik välja tuua kuriteo tunnuseid ning nende hinnangul puudub piisav alus kriminaalmenetluse alustamiseks.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.