Igal oinal oma mihklipäev! Andres Herkel tutvustab raportit rahvusvahelisest poliitkorrupt

Uudised23.04.2018

Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni liige ja riigikogu väliskomisjoni liige Andres Herkel kirjutab oma blogis, et lõpuks on kokku pandud raport rahvusvahelisest poliitkorruptsioonist. Äsja valmis raport ENPA-sisesest korruptsioonist. Autoriteks on endised Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunikud, kes alates eelmisest suvest viisid läbi hulga intevjuusid ja muud uurimistööd. Muuhulgas vastasin ka mina endise Aserbaidžaani raportöörina ligi kaks tundi nende küsimustele. Pärast ENPA mainet kahjustavate juhtumite jõulist esiletulekut ajakirjanduses seoses mitme riigi poliitikutega oli raport oodatud ja kardetud.

Nimesid ja juhtumeid on siin palju. See on õige mahukas ja sellisena ilmselt ajakirjanduslikuks käsitlemiseks ebamugav. Oodanuks üldisemat hinnangut ja enamat kui pelgalt tehnilised soovitused. Samas on konkreetsetele nimedele antud konkreetsed süüdistused, mistõttu ei saa seda teksti ka kuidagi nõrgaks või mannetuks pidada. Ehk siis kõik tuntud tegelased alates Briti endisest parlamendiliikmest Mike Hancockist (kelle tegevusest on kirjutanud Edward Lucas) ja lõpetades koos venelastega Assadi külastamise pärast ENPA presidendi kohalt tagasi astuma sunnitud Pedro Agramuntiga on mainitud ja nende tegevust pikalt kirjeldatud. Tegemist on siis suurearvulise “Aserbaidžaani sõprade klubiga”, kes käis võimalikult kõigil vaatlusmissioonidel ja püüdis anda põhjendamatult soosivaid hinnanguid valimistele ja inimõiguste olukorrale riigis.

On ka üks väga kummaline ja naljakas viga. Kristiina Ojuland on kohe alguses lk. 4 tehtud soomlaseks. Kuna Ojuland kuulus ka “sõprade klubisse”, siis sellega on Eesti maine justkui kaitstud, aga soomlastel on vea tõttu kirjas koguni kaks Alijevi sõpra, sest pikaajalise Aserbaidžaani lobistina on eraldi käsitletud Soome kauaaegset vasakpoliitikut Jaakko Laaksot.

Minu juhitud 2008. aasta presidendivalimiste missiooni on kirjeldatud lk. 70 alates. Toona oli “sõprade klubiga” tõeline lahing, sest nad tegid kõik, et ma ei saaks raportisse kriitikat panna. Osaliselt see mul siiski õnnestus ja päästsin oma maine pressikonverentsil tehtud suuliste avaldustega olukorrast, millest kõige kuulsamaks sai lause, et need valimised olid “a very good swimming exercise, but unfortunately, [in] an empty pool”. Viide oli siis sellele, et tehniliselt valimisjaoskondades kõik toimis, aga valimiste mõistes konkurentsi polnud, oponendid olid tasalülitatud, meedia täielikult Alijevi kasuks kallutatud. Seda tsiteeris toona rahvusvaheline ajakirjandus ja ka raporti koostajad kordavad seda.

Venemaad puudutav peatükk on naeruväärselt õhuke.

Lk. 99:

A number of witnesses expressed concerns as to how PACE’s work on Russia had been conducted. Allegations were also made by a staff member of the PACE secretariat of a conflict of interest in PACE concerning Russia. In particular, it was alleged that a former senior PACE staff member had at one point taken unpaid leave during which he had worked for the Brussels office of a Russian energy corporation, after which he had assumed another assignment within the COE concerning Russia.
(Lukoili Brüsseli kontoris töötanud ametnik oli Petr Sich, kes tegutses ka Eestis tehtud rumalate avaldustega kuulsaks saanud ENPA endise presidendi van der Lindeni kantseleiülemana – AH).

Mis edasi? ENPA kutsub oma endisi ja praegusi liikmeid, kelle käitumine on olnud ebaeetiline või kes keeldusid uurimiskomisjoniga koostööd tegemast peatama kõik oma ENPAga seotud tegevused.

Vabauudised.ee

Vabaerakonna uudised ja pressiteated on koondatud portaali vabauudised.ee. Uudised on jaotatud kategooriatesse, kasutusel on otsingufilter ja märksõnade süsteem.