Aimar Altosaar

Uudistes

Aimar Altosaar
19.12.2017
20. sajandi I poole Eesti ajaloo kaks suurkuju olid Jaan Tõnisson ja Konstantin Päts. Järjekord pole juhuslik, sest kui need mehed asetada kaalule, mis mõõdaks eesti rahvale osutatud teeneid, siis jääks peale Vana Jaan, nagu Jaan Tõnissoni tema eluajal kutsuti. Kuid Konstantin Pätsist, kes oli meie...
Aimar Altosaar
09.12.2017
Sisserännanute ja riigis sündinudte töötuslõhe ning ametilõhe; tunnitootlikkus eurotsooni keskmisest.Graafikute uurimiseks vajuta luubimärgile. | FOTO: Eurostat, Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 2014-2020. Graafika: Silver Alt Massiline või pikka aega kestev ulatuslik sisseränne tähendab kogu...
05.12.2017
Möödunud nädalal Äripäevas ilmunud Tallinna spordihallide hangete loo valguses on nii linnavalitsusel kui linnakodanikel põhjust astuda aktiivseid samme korruptsiooni ennetamiseks, kirjutab MTÜ Korruptsioonivaba Eesti juhatuse liige Aimar Altosaar (Vabaerakond). Isegi kui Tallinna noorsoo- ja...
Aimar Altosaar
26.11.2017
Üks asi, mida noored kunagi ära ei õpi, on kuidas olla vana. See tuleb lihtsalt eluga, kui on õnne elada vanaks. Vanu on aasta-aastalt rohkem, sest inimesed elavad kauem. Kuid kummalisel kombel otsustavad vanade üle enamasti noored! Noorte üle pole tavaliselt vanu valitsema pandud,...
23.11.2017
22. novembri Terevisioonis rääkis Riigikogu rahvastikutöörühma juht Siret Kotka-Repinski pikemalt asendusemadusest rahvastikupoliitika kontekstis, mainides sealjuures vaesemate maade naiste ära kasutamist sellel otstarbel! Ma ei tea, kas on võimalik veel kaugemale minna, ehk vaid...
Aimar Altosaar
12.11.2017
Tööandjate Keskliidu pidev nurin, nagu oleks Eestis suur tööjõu nappus, ei ole adekvaatne. Tööandjad, kes tahavad odavat tööjõudu sisse tuues hoida Eestit jätkuvalt madala tootlikkuse ja seega ka madalate palkade lõksus, ei näe kaugemale oma tänastest muredest. Kahjuks ei märka ka Riigikontroll...
08.08.2017
Eesti mahajäämus tootmise digiteerimisel mõjuks ootamatult, kui meil poleks pikaajalisi kogemusi juhtimisoskuste puudulikkuses. Meie rahvusliku juhtimise oskusteave on jäänud 19. sajandi mõisatallide tasemele, mida on kirjeldanud klassikud Eduard Vilde jt, kuid hea kujundi asjaolude mõistmiseks...
03.08.2017
Lahemaa rahvuspark asutati 1971. aastal ja me olime selle üle väga õnnelikud. See oli üks väheseid rahvuslikke ettevõtmisi, mis stagneeruva Nõukogude Liidu tingimustes eestlastel õnnestus ning meie armsate pärandkoosluste ja puhta looduse hoidmise riiklik tagamine toitis meie rahvuslikku uhkust...
04.07.2017
20. sajand – moderniseerimise ja tehnikaimede sajand – kuulutas vananemise ja eakuse negatiivseks, sest positiivne sai olla ju vaid kõik uus ja värske ehk nooruslik! Inimkonna ajaloos on see üsna enneolematu olukord, sest aastatuhandete jooksul on hallpead austatud ja kulupead kummardatud nende...
16.06.2017
Meie haldusreformi ajalugu on pikk ja konarlik. Eestis on pooleteise aastasaja jooksul keskmiselt iga 15 aasta tagant sisemaiseid piire ümber kujundatud, antud omavalitsustele juurde otsustusõigusi ja neid ära võetud, luues ja taandades erinevaid tasandeid. Raha on aga teatavasti alati nappinud!...
10.05.2017
Täna avalikustatud maikuise arvamusuuringu kohaselt toetab Vabaerakonda kaheksa protsenti valijatest ehk toetus on aprilliga võrreldes 1 protsendi võrra tõusnud. Aprilli lõpus erakonna üldkoosolekul valitud uue esimehe ja juhatuse töö tulemusel on lootus toetuse edasisele kasvule. Vabaerakondlase...
20.04.2017
Noor, ilus ja õnnelik oskab olla igaüks, kuid vana, mitte väga ilus, aga seejuures siiski õnnelik ei suuda kahjuks sugugi kõik olla. Küll aga tahame kaua elada ja olla sealjuures õnnelikud. Seda ei keela meile keegi, kuid selle nimel tuleb juba varakult vaeva näha, hoolitsema nii oma keha kui ka...
31.03.2017
Vananemine algab kohe pärast sündi, kuid tavaliselt inimesed ei teadvusta seda enne, kui märkavad enda ümber järjest enam vanemaid inimesi, kui lapsed on saanud täiskasvanuks ning sportlik vorm hakkab alla käima. Haigused ja tõsisemad terviserikked võivad elu ajalist mõõdetavust igal hetkel meelde...
16.03.2017
Eakatest rääkides keskendutakse esimesest lausest meditsiini-, sotsiaalhoolekande ja pensioniteemadele. Loomulikult tuleb teemaks ka riigiabi ja sotsiaalministeeriumi asutuste töökorralduse parandamine. See on harjumuspärane, kuid vale ja lühinägelik lähenemine, mis vaid teravdab juba...
28.02.2017
NB! ÄRIPÄEVAS ilmus sellest loost vaid kolmandik. AA Kuvand Eestist kui kaugest Euroopa ääremaast, millega jätkuvalt seostatakse ka postsovjetlikku venemõju, ei ole viimastel aastatel paranenud. Maailm on muutunud rahutumaks ning väga paljudes riikides kasvatavad mõjukust riikide ja rahvaste...
09.12.2016
Kolme läänemeresoome rahva ja kahe tsivilisatsiooni kokkupuute kohale rajatud Narva on suurema osa oma ajaloost olnud kaupmeeste ja käsitööliste linn. 150 aastat tunti Narvat tekstiilitööstuslinnana, peale II maailmasõda Eesti iseseisvuse taastamiseni nõukogude sõjatööstuskompleksi lahutamatu osana...
02.12.2016
Kohalike valimisteni on vähem kui aasta ning poliitiline elu keskendub neile kohe peale uue valitsuse paikaloksumist. Kohaliku tasandi poliitikas on seekord oodata suuri muutusi, paljud väikevallad ja –linnad liituvad suuremateks üksusteks ning valitakse liikmeid täiesti uutesse volikogudesse. Ent...